1 / 4

Warszawski zarząd dróg miejskich w ramach swoich inwestycji dba nie tylko o remonty samych nawierzchni, ale również to, żeby w Warszawie przybywało drzew i krzewów.

Drzewa i krzewy potrzebują czasu a nowe nasadzenia nie od razu cieszą. Zieleni jest jednak coraz więcej. Najlepszym czasem na sadzenie nowych drzew jest jesień. Nawet jeśli rośliny zostaną posadzone wcześniej, potrzebują czasu żeby ukorzenić się i rozkwitnąć.

Dlatego czasami na spektakularne efekty trzeba trochę poczekać. Taka prawidłowość potwierdza się na przykładzie wyremontowanych przez ZDM ulic Lindleya, Górczewskiej, czy też “obwodnicy” Targówka, czyli ciągu ulic Gorzykowska-Handlowa-Ossowskiego.

ulica Lindleya, Ochota [fot. ZDM Warszawa]
ulica Górczewska, Wola [fot. ZDM Warszawa]
ulica Gorzykowska, Targówek [fot. ZDM Warszawa]

Rozpłytowanie to dobre rozwiązanie

Działając w zgodzie z uchwaloną w zeszłym roku warszawską „Strategią adaptacji do zmian klimatu” ZDM dąży do zwiększania na naszych ulicach powierzchni biologicznie czynnej. Zazielenienie ulic nie zawsze musi iść w parze z wielkimi inwestycjami polegającymi na kompleksowej przebudowie całych ulic. Nowe trawniki zakładane są również przy okazji mniejszych inwestycji lub zlecane jako zupełnie osobne zadania.

Dobrym przykładem jest modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Ekspresowej. W związku z wymianą instalacji podziemnych skuta została cała powierzchnia chodnika w rejonie prowadzonych prac. Ułożono go ponownie już według nowego projektu, w którym uwzględnione zostały dwa nowe trawniki zamiast pustego betonowego placu. Podobne rozwiązanie zostanie wdrożone też na rozpoczętej niedawno przebudowie sąsiedniego skrzyżowania Modlińskiej z ulicą Kowalczyka.

Efekty tzw. rozpłytowania, czyli zabranie płyt i odsłonięcie ziemi w celu posadzenia roślin, świetnie widać na przykładzie zeszłorocznej inwestycji w alei Szucha czy też niedawno ukończonych prac w rejonie ulicy Nowy Zjazd. W Śródmieściu podobne działania planowane są w tym roku m.in. w rejonie skrzyżowania Królewskiej i Marszałkowskiej. Przetarg na wykonanie tych prac został już rozstrzygnięty.

Kolejne tego typu zmiany w ramach budżetu obywatelskiego planowane są w Warszawie tym roku na ulicy Francuskiej. Podstawowym założeniem jest zwiększenie powierzchni zielonej dzięki rozebraniu zbędnego betonu i kostki – w tym wybrukowanych powierzchni wyłączonych z ruchu, narożników skrzyżowań i wysepek. W sumie do rozbrukowania przeznaczono ponad tysiąc metrów kwadratowych nawierzchni w kilkudziesięciu miejscach. W to miejsce planowane są nowe nasadzenia: blisko 9 tysięcy krzewów irgi, róży i lilaku, a także byliny. Projekt obejmuje również budowę trzech ogrodów deszczowych.

We współpracy z miejskimi ogrodnikami

Należy pamiętać, że sadzenie i późniejsze utrzymanie zieleni nie jest głównym zadaniem ZDM. W tej kwestii ZDM ściśle współpracuje ze stołecznym zarządem zieleni. Po ustaniu okresu gwarancyjnego nowe nasadzenia przechodzą w utrzymanie zarządu zieleni. Poszczególne projekty mogą też podlegać koordynacji. Na przykład na ul. Pięknej przy okazji reorganizacji parkowania rozpłytowano fragmenty chodnika, które mają być następnie zagospodarowanie przez zarząd zieleni.

Czytaj więcej

Skomentuj