Profesjonalni prelegenci, najważniejsze tematy dotyczące energetyki rozproszonej i niskoemisyjnej, bezpłatny udział, formuła hybrydowa umożliwiająca udział osobisty bądź on-line – to wszystko gwarantuje konferencja Samodzielność Energetyczna Gmin, adresowana do samorządowców, przedstawicieli spółek komunalnych oraz lokalnych zakładów energetycznych i ciepłowniczych lub działających w kogeneracji. Redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu” zapraszają na nią już w dniach od 31 listopada do 1 grudnia 2021 r. do poznańskiego Hotelu IBB Andersia oraz na platformę internetową. Równolegle odbywać będzie się – również bezpłatna – konferencja Doradztwo Energetyczne dla Gmin, organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konferencja Samodzielność Energetyczna Gmin adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin.

Tematyka konferencji (i jej potrzeba) została zasygnalizowana przez stronę samorządową, a następnie była z nią konsultowana. Chęć uczestnictwa on-line w wydarzeniu zgłosiło już niemal 200 osób. A można w niej wziąć udział również osobiście w Poznaniu w Hotelu IBB Andersia.

Samowystarczalność energetyczna w interesie gmin 

Energetyka i ciepłownictwo przy obecnych podwyżkach cen uprawnień do emisji zanieczyszczeń, gazu, ropy naftowej czy innych paliw, stają się olbrzymim problemem finansowym tak dla samych zakładów, jak i gmin, które często są ich właścicielami bądź współwłaścicielami. Zwłaszcza, że w konsekwencji problemy te dotyczą wielu lokalnych usług dla mieszkańców, do których świadczenia potrzeba dużych ilości prądu. W tej sytuacji posiadanie własnych źródeł energii, tańszych niż to, co oferują monopoliści, niewątpliwie może spowodować znaczne oszczędności.

Dlatego w interesie każdej gminy powinno być uzyskanie choć częściowej samodzielności energetycznej. Możliwości i sposobów na osiągnięcie tego celu jest wiele. Kompleksową wiedzę na ten temat przekażą podczas konferencji branżowi eksperci oraz przedstawiciele samorządów.

Wśród prelegentów pojawi się mnóstwo interesujących gości, m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu w Poznaniu, a także Bogusław Regulski z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej, Antonina Kaniszewska reprezentująca Krajową Agencję Poszanowania Energii, Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP, Leszek Kuliński ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Paweł Jakubowski z gminy Opalenica, Jarosław Grobelny reprezentujący miasto Gniezno, Tymoteusz Mądry z Aspiratio Consulting, Krzysztof Kochanowski ze Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności, Marek Pituła z Polskiego Stowarzyszenia Biometanu, Zbigniew Chlipała z Instalacji Komunalnej ECO – Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie, Beata Wiszniewska z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR oraz Patrycja Płonka ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites. Pełen program wydarzenia wraz z listą prelegentów znaleźć można TUTAJ.

Energetyczne dylematy

Opowiedzą oni m.in. o tym, jak zarządzać energią w gminie, jak wygląda polityka energetyczna gmin (grupy zakupowe, centra usług wspólnych, powierzanie zadań podmiotom komercyjnym), jak wykorzystywać zasoby komunalne w celach energetycznych (np. frakcję energetyczną z odpadów komunalnych, biogaz, biomasę czy wodór), w jaki sposób modernizować aktualne źródła energii zasilające mieszkańców i przedsiębiorstwa w miastach i na wsi w prąd, ciepło czy chłód.

Bezpłatnej rejestracji na konferencję można dokonać TUTAJ. Konferencja organizowana jest pod merytorycznym patronatem Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites.

Doradztwo Energetyczne dla Gmin 

Konferencji Samodzielność Energetyczna Gmin towarzyszyć będzie organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu konferencja Doradztwo Energetyczne dla Gmin, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze informacje dotyczące m.in. nowych programów wsparcia dla transformacji energetycznej polskich gmin oferowanych przez NFOŚiGW i poznański WFOŚiGW, projektu „Doradztwa Energetycznego”, perspektyw finansowych dla inwestycji środowiskowych czy geotermii jako stabilnego i bezpiecznego źródła odnawialnej energii.

Pełen program wydarzenia znaleźć można TUTAJ. Również w tej konferencji udział jest bezpłatny – zarówno w formule on-line, jak i w przypadku udziału osobistego. Rejestracji na wybraną formę uczestnictwa dokonać można POPRZEZ TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ.

Czytaj więcej

Skomentuj