Wkrótce – po blisko półwieczu obowiązywania – zniknie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach oczyszczania. Zastąpi je nowe, które będzie dotyczyło bhp przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Będzie obowiązywało we wszystkich firmach zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem czy przewozem takich odpadów.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, opracowany przez Ministerstwo Środowiska (w porozumieniu z ministerstwami Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia) projekt nie jest aż tak szczegółowy jak stare rozporządzenie. Proponowane przepisy są bardziej ogólne. Zobowiązują pracodawcę do odkażania pojazdów, narzędzi, sprzętów i urządzeń odpowiednimi preparatami. Według projektu przedsiębiorca będzie musiał systematycznie prowadzić rejestr używanych środków oraz podawać terminy i zakres przeprowadzonego odkażania. Trzeba też będzie codziennie raportować o awariach i odstępstwach od normalnego toku prac. Pod kontrolą mają się znaleźć naprawy i wymiany uszkodzonych pojemników na śmieci.

Pracodawca będzie też musiał zadbać o odpowiedni strój osób pracujących przy odpadach. Jeśli praca będzie wykonywana na drodze albo np. na wysypisku, to niezbędne okaże się stosowanie elementów odblaskowych, spełniających unijne wymagania.

źródło : Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj