Białostocka spółka komunalna PPHU Lech ogłosił postępowanie zmierzające do wyłonienia firmy, która zaprojektuje i wykona kompletny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja obejmuje budowę jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych o planowanej wydajności 15,5 Mg/h (120 000 Mg/rok) przy nominalnej wartości opałowej odpadów komunalnych 7 500 kJ/kg. Oprócz budowy spalarni odpadów obejmuje także rozbudowę składowiska śmieci gminy Białystok w Hryniewiczach oraz modernizację tamtejszego zakładu utylizacji odpadów.

Inwestycja, która ma rozwiązać problem białostockich odpadów będzie dofinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

Po wielu problemach spalarnia ma decyzję środowiskową i ostateczną lokalizację (powstanie przy ulicy Gen. W.Andersa w Białymstoku). Procedura wyłonienia wykonawcy jest dwuetapowa, pierwszy etap to wyłonienie firm, które zostaną zaproszone do przystąpienia do przetargu, chętni mogą zgłaszać się do października br., spośród nich „Lech” wybierze pięciu najlepszych (chyba, że oferentów będzie mniej), którzy od lutego 2012 będą mogli składać właściwe oferty. Zwycięzcę poznamy w przyszłym roku, wówczas również rozpoczną się właściwe prace, które mają zostać zakończone do grudnia 2015 roku. Wartość zamówienia bez VAT to 482 mln złotych, unijne dofinansowanie wynosić ma około 300 mln złotych. Zakład ma przetwarzać 120 tys. ton pochodzących z Białegostoku i okolicznych gmin.

Źródło: www.odpady.net.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj