Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o udzieleniu pożyczki w wysokości 310 mln zł na realizację projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

Beneficjentem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” należace do miasta Białystok. Inwestycja o wartości 652 mln zł współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1. POIiŚ.

Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku z instalacją termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Eko lokator Toruń

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj