Rusza II etap budowania Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami. Jego głównym jest ujednolicenie i standaryzacja gospodarki odpadami na terenie 19 gmin poprzez wprowadzenie zintegrowanego, regionalnego systemu gospodarki odpadami, spełniającego aktualne wymagania prawne.

12 sierpnia 2011 w Urzędzie Miejskim w Grajewie nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Biom Sp. z o.o. a firma ABM SOLID S.A. z Tarnowa na realizację Kontraktu K-9 obejmującego projekt i roboty budowlane Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II.

Firma została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego, a oferowana cena kontraktowa wynosi 20 237 543,01 zł brutto. Kontrakt K-9 obejmuje m.in. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę, roboty budowlane polegające na budowie sortowni odpadów zmieszanych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, kompostowni, budynku socjalno-sanitarnego, magazynu na odpady problemowe i niebezpieczne.
W Kontrakcie przewidziano również pełne wyposażenie Zakładu w nowoczesny sprzęt  niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Zgodnie z umową firma ma przekazać do użytkowania Zakład Zagospodarowania Odpadów do 31.12.2012 r.

Projekt Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II obejmuje swym zasięgiem ok. 158 tys. mieszkańców. Projekt jest realizowany na terenie 19 gmin (Miasto Augustów, Gmina Augustów  Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin, Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola, Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Rajgród) będących członkami Związku Komunalnego Biebrza. Głównym założeniem projektu jest ujednolicenie i standaryzacja gospodarki odpadami.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
– budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO)w Koszarówce gm. Grajewo, które obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie starym stanowić będzie główny ośrodek zagospodarowania odpadów
– budowę 3 stacji przeładunkowych w Dąbrowie Białostockiej, Mońkach i Augustowie
– doposażenie i modernizacji składowiska w Dąbrowie Białostockiej
– doposażenie Sortowni w Dolistowie Starym

Więcej informacji na temat Projektu  znajduje się na stronie: www.projekt.biom-recykling.pl

źródło: wrotapodlasia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj