Międzynarodowym Targom Hodowli Zwierząt Farma 2009, które odbędą się w dniach 9-10 października br. w Poznaniu, towarzyszyć będzie organizowana przez redakcję “Czystej Energii” we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi konferencja „Bioenergia w Rolnictwie”.

W pierwszym dniu targów pod patronatem ministrów rolnictwa Polski i Niemiec odbędzie się konferencja dotycząca pozyskiwania i wykorzystania na cele energetyczne biomasy pochodzenia rolniczego w obydwu krajach. Celem tego spotkania jest dyskusja na temat zrównoważonej produkcji energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania biogazu na bazie surowców rolnych oraz działań, jakie należy w związku z tym podjąć w ramach współpracy międzynarodowej. Ponadto podczas konferencji przeprowadzona zostanie analiza porównawcza technicznych, ekonomicznych oraz prawnych uwarunkowań rozwoju sektora biogazowego w Niemczech i Polsce. Poza ekspertami w zakresie rolnictwa i środowiska, a także inżynierii energetycznej i procesowej, zarówno w kontekście badań naukowych, jak i działań praktycznych, w konferencji udział wezmą również decydenci polityczni z ministerstw rolnictwa obydwu krajów.

Drugiego dnia kontynuowana będzie tematyka z zakresu potencjału polskiego rolnictwa, możliwości produkcji i wykorzystania na cele energetyczne biomasy, przy czym szczególny nacisk zostanie położony na możliwe do wykorzystania w warunkach polskich sposoby i technologie produkcji biogazu rolniczego.

Konferencja organizowana jest we współpracy z branżowymi Izbami. Ich przedstawiciele przedstawią: stan i możliwości rozwoju plantacji roślin energetycznych, rynku biopaliw płynnych oraz najnowszych zmian w prawie związanych z biogazem i biogazowniami rolniczymi.

Program imprezy można znaleźć tutaj


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj