Na składowisku Hrybovytsia niedaleko Lwowa trwa pierwszy etap budowy stacji odgazowania. Pod koniec 2021 r. na składowisku ma zacząć działać instalacja przetwarzająca biogaz na energię elektryczną. Wybuduje ją prywatna firma, która 15% zysków ze sprzedaży przekaże do budżetu miasta Lwowa.

Pierwszy etap odgazowania składowiska potrwa jeszcze dwa miesiące. Aktualnie na składowisku robotnicy drążą „studnie”, w których układane są rury perforowane. Następnie zostaną podłączane do rurociągu.

Specjalna dmuchawa wysysa gaz z korpusu składowiska i transportuje go bezpośrednio do generatora gazu. W tym generatorze energia z metanu przekształcana jest w energię elektryczną.

Biogaz będzie sprzedawany po tzw. zielonej taryfie, a 15% zysków trafi do budżetu Lwowa. Był to jeden z warunków umowy inwestycyjnej, która została podpisana pod koniec 2018 r. z wykonawcą i eksploatatorem instalacji, firmą Clear Energy.

Przedsiębiorstwo wpłaciło po 1 mln hrywien (ok. 135 tys. zł) Hrybowyczowi i Malekhovowi – gminom, na których terenach znajduje się składowisko odpadów – i na własny koszt wybuduje stację odgazowania.

Wstępny koszt projektu to ponad 16 mln hrywien (nieco ponad 2,1 mln zł). Prace mają zakończyć się do końca roku.

Źródło: zaxid.net

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj