Wczoraj w Świelinie w województwie zachodniopomorskim odbyła się uroczystość rozruchu technologicznego biogazowni rolniczej Poldanoru.

Biogazownia w Świelinie jest już szóstym tego typu obiektem, do 2013 firma planuje uruchomić ich w sumie dwanaście. Podobnie jak istniejące już obiekty w Pawłówku, Płaszczycy, Kujankach, Koczale i Nacławiu, służy do produkcji biogazu i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Surowcem energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymieszane z komponentami uzupełniającymi – kiszonką kukurydzianą, gliceryną oraz produktami ubocznymi i półproduktami produkcji roślinnej i produkcji pasz.

Pierwsza biogazownia Poldanoru została wybudowana w roku 2005 w Pawłówku, następne w 2008 r. w Płaszczycy i Kujankach, w Koczale w 2009 r. i w czerwcu tego roku w Nacławiu.

– Budowa biogazowni rolniczych jest ściśle powiązana z naszą strategią. Poldanor świadomie wpisuje się w ogólnonarodowe i europejskie strategie ochrony środowiska, szczególnie te związane z obszarem naszego działania, czyli w rolnictwie. Realizujemy je poprzez m.in. obniżanie emisji gazów cieplarnianych, wdrażanie projektów służących produkcji „zielonej energii” z odnawialnych źródeł i racjonalizację gospodarki nawozami naturalnymi oraz odpadami. Naszym celem długoterminowym jest budowa biogazowni przy większości naszych ferm hodowlanych – mówi Grzegorz Brodziak, Prezes Zarządu Poldanor SA.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj