W Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu koło Włocławka otwarto rozbudowany system odgazowania kwater z wykorzystaniem biogazu na cele energetyczne.

Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko”, rozbudowa instalacji niosła za sobą znaczące zwiększenie ilości pozyskiwanego biogazu, który musiał zostać przez Spółkę zagospodarowany. W związku z tym w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu zamontowano nowy generator prądu. Do agregatu biogaz składowiskowy dostarczany jest przy pomocy rozbudowanej instalacji odgazowującej. W ramach inwestycji wybudowanych zostało 12 studni ujęcia biogazu. Każda z nich posiada indywidualne połączenie z kontenerem stacji zbiorczej. Do kontenera zbiorczego, oprócz nowych studni, podłączone zostały także trzy istniejące studnie z ujęcia podfoliowego. W sumie stacja zbiorcza (MR) wyposażona jest w układ 15 przyłączy ssących ze studni odgazowujących. Każde przyłącze wyposażone jest w układ umożliwiający pomiar ilości przepływającego biogazu oraz w zawór pozwalający na pobieranie próbek biogazu przeznaczonych do analiz laboratoryjnych. Po opuszczeniu kontenera zbiorczego biogaz zasysany jest do stacji ssąco-pompowej. Obroty silnika ssawy dobierane są w taki sposób, aby następowało stałe delikatne podsysanie biogazu, co zapobiega tzw. „przeciągnięciu” studni a tym samym natlenieniu bryły wysypiska. Kontener stacji wyposażony jest w system odcinający zasilanie energetyczne w przypadku wykrycia metanu lub pojawienia się dymu.

Instalacja ssąco-pompująca znajdująca się w kontenerze MP pompuje biogaz zassany ze stacji zbiorczej do zainstalowanego podczas realizacji inwestycji, nowego agregatu prądotwórczego. Nowy generator prądu zainstalowany został w budynku sąsiadującym z budynkiem pierwszego generatora. Zainstalowany obecnie agregat posiada moc elektryczną na poziomie 200 kW, czyli dwukrotnie większą niż pracujący dotychczas. Moc cieplna nowego agregatu wynosi około 250 kW. W wyniku realizacji inwestycji wykonano wspólny dla obu generatorów emiter spalin, którym są one odprowadzane z zachowaniem wymogów Ochrony Środowiska. Energia elektryczna powstająca w wyniku spalania biogazu w generatorze wykorzystywana jest do zasilania urządzeń i budynków RZUOK. Nadmiar energii sprzedawany jest do sieci energetyki zawodowej.

Każda MWh wytworzonej energii potwierdzona jest przez Urząd Regulacji Energetyki tzw. Świadectwem Pochodzenia zaświadczającym, iż została ona wytworzona w odnawialnym źródle energii. Energia cieplna powstająca w procesie spalania biogazu wykorzystywana jest do ogrzewania budynków RZUOK. Nadmiar energii służy do ogrzewania tuneli foliowych, w których prowadzona jest uprawa roślin, sprzedawanych na rynku lokalnym. Wykorzystanie zarówno energii elektrycznej jak i energii cieplnej na potrzeby własne zakładu zdecydowanie ogranicza koszty jego eksploatacji. Sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej do sieci oraz wykorzystanie energii cieplnej do produkcji roślin ozdobnych pozwalają spółce generować zyski, dzięki którym przedsiębiorstwo może oferować swoim klientom usługi w konkurencyjnych cenach.

Oddana właśnie do użytku, rozbudowana i unowocześniona instalacja do odzysku i zagospodarowania biogazu składowiskowego to nie koniec inwestycji w tym zakresie. W planach, które złożą się na trzeci etap inwestycji, PGK „Saniko” zakłada jej kolejną rozbudowę, tym razem w obrębie kwatery numer 2. Spółka planuje też wybudowanie instalacji do oczyszczania oraz sprężania biogazu w celu wykorzystania go jako paliwo służące do napędzania pojazdów „Saniko”.

źródło: wloclawek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj