Komisja Europejska zainaugurowała kampanię na rzecz ocalenia różnorodności biologicznej naszego kontynentu. Wpisuje się ona w inicjatywę ONZ, która obecny rok 2010 także poświęciła temu problemowi.

KE przeznaczyła na kampanię 5 mln euro, jej hasło to "Jesteśmy tutaj wszyscy razem", zaś jednym z krajów najbardziej w nią zaangażowanych ma być Polska.

– Zanikanie różnorodności biologicznej to bardzo niepokojące zjawisko – mówi komisarz ds. środowiska Stavros Dimas. – Zmniejszanie się różnorodności biologicznej to bardzo niepokojące zjawisko, które wpływa na możliwości naszego ekosystemu. Jedną z podstawowych jego funkcji jest o naturalne oczyszczanie wody, ale i ono jest zagrożone. Europejczycy często nie zdają sobie sprawy jak wiele mogą zrobić by zahamować zanikanie różnorodności biologicznej. Mam nadzieje, że nasza kampania posłuży w zjednoczeniu polityków i obywateli w imię tego ważkiego problemu.

Kampania będzie podzielona na dwie części. Pierwsza potrwa trzy miesiące i będzie skupiać się na działaniach angażujących wszystkie rodzaje mediów, upowszechnianiu materiałów filmowych oraz organizacji artystycznych akcji ulicznych. Druga faza skoncentruje się na działaniach edukacyjnych, które mają zwiększyć świadomość i wiedzę obywateli UE na temat różnorodności biologicznej na naszej planecie.

Kampania będzie miała zasięg ogólnoeuropejski, jednak w kilku krajach – Holandii, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii, Polsce i Włoszech – ma być ona szczególnie intesywna. KE zamierza także w tym roku przebudować stronę internetową sieci NATURA 2000, aby umożliwić użytkownikom wirtualne podróżowanie po terenach Europy szczególnie zróżnicowanych pod względem przyrodniczym.

źróło: ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj