Biuro Ogrodnika Miejskiego zostało włączone w strukturę Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dn. 18 listopada 2021 r.

W związku z optymalizacją struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia jednostka została włączona do Wydziału Środowiska i Ekologii.

Nowa organizacja pozwoli uniknąć dublowania etatów administracyjnych. Wydział Środowiska i Ekologii oraz włączony w jego struktury BOM są teraz obsługiwane przez jeden sekretariat, a ich pracą kieruje jeden dyrektor. Funkcję tę pełni dr Halina Pomianowska.

W strukturze Biura Ogrodnika Miejskiego, obok dotychczas funkcjonującego Referatu Utrzymania Zieleni, pojawi się Referat Kształtowania Zieleni. Aktualnie trwają nabory – http://www.bip.torun.pl/cms.php?Kod=126

Docelowo cały wydział będzie liczył 21 etatów.

Nową strukturę Wydziału Środowiska i Ekologii można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej – http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1259920

Czytaj więcej

Skomentuj