3 czerwca br. ogłoszono laureatów Konkursu Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska”. Werdykt międzynarodowego Jury został ogłoszony przez Stavrosa Dimasa, Komisarza Unii Europejskiej ds. Ochrony Środowiska, podczas uroczystej gali zorganizowanej w ramach Zielonego Tygodnia (Green Week 2008), odbywającego się w Brukseli w dniach 3-6 czerwca.

Zwycięzcami konkursu zostały cztery firmy, wybrane spośród ścisłej listy finalistów będącej wynikiem eliminacji krajowych zorganizowanych w poszczególnych krajach UE.

– Eko-innowacje to jedyny sposób na zapewnienie rozwoju i utrzymanie konkurencyjności. Nagrodzone firmy wdrożyły pionierskie rozwiązania, które stanowią przykład dla innych przedsiębiorstw, i które w przyszłości będą motorem ich dalszego rozwoju. Gratuluję im pomysłowości i osiągnięć” – powiedział Komisarz Dimas podczas uroczystości wręczenia Nagród.

Przyznawane w czterech kategoriach Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska” wyróżniają i promują, jako przykład dla innych, firmy o wybitnym wkładzie w rozwój zrównoważony. Organizatorem Konkursu jest Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na politykę, działania, procesy oraz produkty ze wszystkich sektorów biznesu w Unii Europejskiej, które pomagają osiągnąć: „rozwój gospodarczy i społeczny bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od jakości których zależy dalszy rozwój i działalność człowieka”.

Spośród 135 projektów nadesłanych w ramach edycji 2007/2008, międzynarodowe Jury wybrało najpierw 11 finalistów, a później czterech laureatów Konkursu:

W kategorii 1: Zarządzanie: (za strategiczną wizję i systemy zarządzani, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju)
Firma nagrodzona: The Co-operative Group Ltd z Wielkiej Brytanii  
Firmy wyróżnione: TERR’AVENIR z Francji  oraz TRIIP Ltd z Estonii
 
W kategorii 2: Produkt: (za nowe produkty albo związane z nimi usługi, które w sposób zdecydowany wpływają na rozwój zrównoważony)
Firma nagrodzona: ertex-solar GmbH z Austrii
Firmy wyróżnione: JCDecaux SA z Francji oraz Red Eléctrica de Espana z Hiszpanii
 
W kategorii 3: Proces (za zaprojektowanie i zastosowanie nowej technologii produkcyjnej, która przyczynia się do zrównoważonego rozwoju)
Firma nagrodzona: CHOREN GmbH z Niemiec
Firmy wyróżnione: BAYER AG z Niemiec oraz DHV B.V. z Holandii
 
W kategorii 4: Współpraca Międzynarodowa: (za współpracę w promowaniu rozwoju zrównoważonego na poziomie globalnym)
Firmy nagrodzone: KIT (Royal Tropical Institute) Holding/Mali BioCarburant SA z Holandii
Firmy wyróżnione: Windkraft Simonsfeld GmbH z Austrii
 
Więcej informacji nt. Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska”: http://ec.europa.eu/environment/awards

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj