Ponad 14 mln zł preferencyjnej pożyczki ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli na wybudowanie nowej kotłowni miejskiej w Bornem Sulinowie w woj. zachodniopomorskim. Zakład będzie wytwarzał energię cieplną ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowany projekt budowy kotłowni miejskiej zasilanej biomasą wraz z przyłączeniem do sieci ma być zrealizowany do końca bieżącego roku. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie niemal 23,4 mln zł. Udostępnienie niskooprocentowanej pożyczki (prawie 14,2 mln zł) potwierdziła umowa podpisana między NFOŚiGW  a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie.

Głównym celem beneficjenta przy realizacji inwestycji jest zwiększenie produkcji energii z biomasy w gminie, dla której PUK wytwarza i dystrybuuje energię cieplną. Budowana kotłownia ma funkcjonować jako podstawowe źródło produkcji energii cieplnej. Przewidziano budowę dwóch kotłów o mocach 1,1 MW i 3 MW, ekonomizera kondensacyjnego i automatycznego podajnika, budowę magazynu zrębki oraz pomieszczeń socjalnych.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Zaplanowano także konstrukcję komina o wysokości 30 m i montaż przyłączy o długości 950 m. Obecnie lokalny system ciepłowniczy składa się z kotłowni wyposażonej w urządzenia o łącznej mocy 12,6 MW, w ramach której pracują trzy kotły na biomasę oraz dwa na olej opałowy. Uruchomienie nowej instalacji przyniesie zdolność wytwarzania dodatkowej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 4,90 MWt. Jednym z efektów ekologicznych będzie zmniejszenie emisji CO2 o 6 044,35 Mg/rok.

Program priorytetowy NFOŚiGW “Ciepłownictwo powiatowe” skierowany jest do spółek kapitałowych, które produkują energię cieplną na cele komunalno-bytowe, a udział jednostki samorządu terytorialnego w ich kapitale zakładowym jest nie mniejszy niż 70 proc. Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest działalność, powinna wynosić nie więcej niż 50 MW.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dofinansowania w ramach tego programu są udzielane w postaci dotacji albo pożyczki. Nabór wniosków potrwa do 20 grudnia 2019 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj