Konfederacja Lewiatan apeluje, aby w przygotowywanym przez rząd pakiecie osłonowym dla firm, chroniącym przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa, znalazły się zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, które wydłużyłyby o trzy miesiące terminy dotyczące realizacji inwestycji oraz pierwszej produkcji energii.

Konfederacja Lewiatan informuje, że obecnie największym problemem dla projektów fotowoltaicznych, które wygrały aukcję jest dotrzymanie wymaganych prawem terminów dotyczących realizacji inwestycji i pierwszej produkcji energii.

– Odbieramy sygnały od deweloperów, że m.in. dostawcy komponentów do ich farm fotowoltaicznych, z powodu rozprzestrzeniania się epidemii, powołują się na zawarte w umowach klauzule siły wyższej i nie gwarantują dostarczenia zamówionego towaru na czas. Problem potęguje dodatkowo fakt, że większość obecnie instalowanych części jest produkowana i dostarczana z Chin – powiedziała dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak.

W rezultacie wywiązanie się z terminów ustawowych może być niewykonalne, co pociągnie za sobą utratę wsparcia, a to oznaczałoby, że wyłonione w ramach aukcji projekty fotowoltaiczne nie powstaną z powodu braku finansowania. Opóźnienie realizacji inwestycji, czego skutkiem jest niewytworzenie energii po raz pierwszy w terminie wskazanym w ustawie powoduje także, że wytwórca nie może przystąpić z daną instalacją do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE przed upływem trzech lat licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne. Dodatkowo, w przypadku, gdy instalacja OZE nie wytworzy energii, kaucja wniesiona przy składaniu oferty nie podlega zwrotowi.

– Dlatego proponujemy wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o OZE, które umożliwiłyby wydłużenie terminów w zakresie realizacji inwestycji i pierwszej produkcji energii o trzy miesiące, co skutkowałoby pozostaniem projektów na rynku – dodała D. Zawadzka-Stępniak.

“Mój Prąd” i “Czyste Powietrze” cieszą się zainteresowaniem mimo epidemii

Czytaj więcej

Skomentuj