Oferty przedstawione przez firmy, które chcą zbudować Centrum Recyklingu i Odpadów Komunalnych (CROK) w Krakowie mocno przekroczyły zakładany budżet. Jak donosi „Gazeta Krakowska”, spośród trzech firm, które zgłosiły swoje propozycje, ani jedna nie zmieściła się w limicie.

– Aktualnie trwa analiza danych i decyzje co do dalszych kroków w sprawie pierwszego przetargu nie zostały jeszcze podjęte – mówi Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

Przekroczenia o 100 proc.

Na zadanie wybudowania zakładu na terenie przy ul. Igołomskiej i Cementowej, którego dotyczył pierwszy ogłoszony przetarg, MPO zabezpieczyło kwotę w wysokości 93 mln zł brutto.

“Oferty, które zaś spłynęły w ramach wykonania zadania były wyższe nawet o przeszło 100 proc. Najbliższą zakładanej kwocie, choć nadal dużo wyższą, przedstawiła firma Control Process S.A. z Krakowa – 167 mln zł. Następnie Budimex S.A. z blisko 181 mln zł, a także konsorcjum firm Łęgprzem i MTM Budownictwo – 195,5 mln zł” – opisuje „Gazeta Krakowska.

Budowa Centrum to inwestycja, która jest wyceniana na 245 mln zł. Projekt powstaje jako odpowiedź na potrzeby zwiększenia ilości odzyskiwanych odpadów do ponownego użytku. Zadanie MPO jest podzielone na cztery etapy. Zakończenie zbierania ofert w przetargu na dwie kolejne części prac miało być 11 kwietnia, jednak tu również ze względu na odwołania wystąpiły opóźnienia. Otwarcie ofert na wykonanie zadania – instalację przygotowania odpadów tworzyw sztucznych do recyklingu oraz instalację do recyklingu folii plastikowych, przewidziano na 20 kwietnia.

O centrum

W ramach Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych planowana jest budowa czterech instalacji do przetwarzania śmieci zebranych od mieszkańców.

“Pierwszy obiekt – zakład recyklingu tworzyw sztucznych – ma składać się z dwóch instalacji. Pierwsza ma służyć przygotowaniu do recyklingu folii o łącznej przepustowości 40 tys. ton rocznie, a zadaniem drugiej będzie mycie, rozdrabnianie odpadów i wytwarzanie regranulatu. Jej przepustowość szacuje się na 20 tys. ton rocznie” – opisuje Urząd Miasta Kraków.

Drugi obiekt to zakład odzysku odpadów komunalnych obejmujący sortownię niesegregowanych odpadów mieszanych o przepustowości 100 tys. ton rocznie i odpadów selektywnych 50 tys. ton rocznie.

Miasto planuje także budowę zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. Będą to dwie instalacje do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 25 tys. ton rocznie oraz instalacja recyklingu odpadów odzyskanych.

“W Centrum Recyklingu powstanie także punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości z terenów miasta, wraz z punktem napraw i ponownego użycia odpadów” – czytamy w komunikacie krakowskiego magistratu.

W ramach inwestycji przy ul. Igołomskiej planuje się także postawienie budynków przemysłowych i magazynowych o łącznej powierzchni 7,5 ha. Powstaną też parkingi (2,7 ha) i drogi dojazdowe (1,7 km), w tym połączenie z ulicą Igołomską.

Źródło: “Gazeta Krakowska”, Urząd Miasta Kraków

Czytaj więcej

Skomentuj