Łódź ma stać się pierwszym miastem do pilotażu i wdrożenia sieci 5G w Polsce.

Strategia „5G dla Polski” jest dokumentem strategicznym, określającym działania oraz środki dla realizacji celu jakim jest terminowe, tj. najpóźniej do 2025 r. wdrożenie sieci 5G w Polsce w sposób efektywny kosztowo. Strategię 5G dla Polski opracowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Strategia 5G dla Polski: ruszają konsultacje społeczne

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji oraz wdrożenie usług opartych na sieci 5G i zbiorach danych to główny cel Strategii. Jest on zgodny z celami europejskiej strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz celami przedstawionymi w Komunikacie Komisji Europejskiej Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego. Strategia „5G dla Polski” wpisuje się w strukturę krajowych dokumentów strategicznych.

Jak się przygotować?

W wielu  miastach w Polsce, które od kilku lat przygotowują się do wdrożenia usług Smart City przeprowadzono już niezbędne analizy rynkowe, zaprojektowano konkretne usługi,
a teraz powoli wdraża się kolejne rozwiązania.

Miasto do wdrożenia sieci 5G powinno umożliwiać testowanie scenariuszy Inteligentnego Transportu, w szczególności w środowisku wysoce zurbanizowanym oraz w warunkach autostradowych. Do uruchomienia instalacji sieci 5G powinny być wybrane lokalizacje w takich miastach, w których aktualna wartość składowej elektrycznej E natężenia pola elektromagnetycznego PEM jest na poziomie zapewniającym odpowiedni zapas w stosunku do wartości dopuszczalnej 7 V/m. Zapas taki jest niezbędny, aby po uruchomieniu pilotażowej instalacji sieci 5G wartość dopuszczalna 7 V/m nie została przekroczona. Miasto wybrane do wdrożenia sieci 5G powinno mieć atrakcyjną lokalizację np. w pobliżu autostrady i ważne aby rozwijał się w nim przemysł. Duże znaczenie ma gotowość miasta do przeprowadzenia sprawnego pilotażu i wdrożenia oraz zaplecze naukowe. Istotne jest też aby

w mieście funkcjonowały firmy komercyjne biorące aktywny udział, również na poziomie międzynarodowym, w rozwoju standardów i nowych technologii wykorzystywanych w sieciach 5G.

25 usług smart city w Łodzi

Miasto Łódź spełnia powyższe przesłanki i dlatego jest rekomendowane przez Ministra Cyfryzacji jako pierwsze miasto do pilotażu i wdrożenia sieci 5G w Polsce. Obecnie Łódź planuje uruchomienie lub już wdraża 25 usług Smart City m.in. Smart building, system naprowadzania na miejsca parkingowe, innowacyjny system oświetlenia, lokalne aplikacje wspierające mieszkańców, Elektroniczny System Sterowania Ruchem, unikalny na skalę krajową i mapa jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Łodzi jest też dość dobrze skomunikowanie z większością dużych miast Polski bo leży obok dwóch autostrad A1 i A2 i drogi ekspresowej S8.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj