Rozstrzygnięto drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) w ramach, którego z 252 zgłoszonych projektów do głosowania zakwalifikowało się 114. Największą liczbę głosów otrzymało 68 projektów, które będą realizowane w 2022 r. Na ten cel mazowiecki samorząd przeznaczył 25 mln zł.

Mieszkańcy Mazowsza swoje projekty do obecnej edycji BOM mogli zgłaszać do 30 kwietnia – wpłynęło w sumie 252 pomysłów, przy czym większość trafiła do urzędu marszałkowskiego drogą elektroniczną. Do głosowania, które trwało od 20 września do 10 października, zakwalifikowanych zostało 114 projektów. Każdy mieszkaniec Mazowsza mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny.

Marszałek Mazowsza Adam Struzik, ogłaszając w piątek w Teatrze Dramatycznym w Płocku wyniki głosowania w drugiej edycji BOM, oznajmił, że w 2022 r. realizowanych będzie 68 projektów, o czym zdecydowali mieszkańcy województwa.

Cel: uspołecznić proces decyzyjny

– Cały ten pomysł służy temu, aby w ślad za dużymi miastami uspołecznić proces decyzyjny, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inwestycje, ważne społecznie, które są blisko obywateli, blisko naszej mazowieckiej wspólnoty – oświadczył Struzik, odnosząc się do idei BOM.

Jak podkreślił marszałek Mazowsza, w drugiej edycji budżetu obywatelskiego tego województwa wzrosła liczba głosujących. – W sumie to ponad 50 tys. oddanych głosów, jeżeli weźmiemy pod uwagę obie kategorie projektów, czyli ogólnowojewódzkich oraz podregionalnych – wyliczył Struzik. Zaznaczył przy tym, że najwięcej głosów, bo ponad 6 tys., oddano w podregionie płockim.

– Uważam, że to jest bardzo słuszny kierunek, właśnie oddawanie decyzji w ręce obywateli – ocenił marszałek Mazowsza. Zapowiedział przy tym, że BOM będzie „bardzo konsekwentnie rozwijane”. – W przyszłym roku zamierzamy przeprowadzić rozstrzygnięcie nawet wcześniej po to, żeby był niezbędny czas na ewentualne uzupełnienie dokumentów czy przygotowanie do przetargów – przyznał Struzik.

Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych departamentu organizacji mazowieckiego urzędu marszałkowskiego Sara Michalska stwierdziła, iż większa frekwencja w zakończonym głosowaniu w ramach obecnej odsłony BOM świadczy o tym, że cel tego przedsięwzięcia został osiągnięty.

Promocja i ochrona zdrowia najważniejsze

Michalska zwróciła m.in. uwagę, że wśród wszystkich projektów, które będą zrealizowane w ramach BOM w 2022 r., analogicznie do pierwszej edycji, największą liczbę stanowią przedsięwzięcia związane z promocją i ochrona zdrowia – 25 proc.

– Będziemy prowadzili badania ewaluacyjne i będziemy myśleć nad tym, co zmienić zarówno w uchwale, jak i w podejściu do budżetu obywatelskiego, żebyśmy byli jeszcze bardziej skuteczni, żebyśmy docierali do jeszcze większej liczby mieszkańców Mazowsza – podkreśliła zastępca dyrektora ds. organizacyjnych departamentu organizacji mazowieckiego urzędu marszałkowskiego.

Gdzie oddano najwięcej głosów?

Jak podano w informacji o wynikach drugiej edycji BOM, pod względem największej liczby głosów oddanych w głosowaniu, na drugim miejscu – po podregionie płockim – uplasowała się Warszawa – 4,6 tys. głosów, a na dalszych kolejne podregiony: warszawski wschodni – 3,9 tys., warszawski zachodni – 3,7 tys., radomski – 3,4 tys., żyrardowski – 2,1 tys., ciechanowski – 2 tys., ostrołęcki – 1,5 tys. i siedlecki – 1 tys. głosów.

Zwycięskie projekty

Według mazowieckiego urzędu marszałkowskiego, największą liczbą głosów w tej odsłonie BOM z listy ogólnowojewódzkiej otrzymał projekt „Zwolnij i jedź bezpiecznie”, który zakłada ustawienie w 31 miejscowościach 56 radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach wojewódzkich – projekt znalazł poparcie wśród 2594 mieszkańców.

„Mazowszanie zdecydowali, że z puli ogólnowojewódzkiej, przy użyciu środków z budżetu województwa mazowieckiego zostanie zrealizowanych 19 projektów. Na ich realizację samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 6,1 mln zł” – podano w informacji o drugiej edycji BOM.

Jak podkreślono, spośród projektów z tej puli aż 6 realizowanych będzie przez mazowieckie szpitale i stacje pogotowia ratunkowego, np. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu dostosuje lądowisko dla śmigłowców do aktualnie obowiązujących rozporządzeń, a szpital bródnowski w Warszawie zrealizuje projekt „Tajemniczy ogród – pierwszy spacer noworodka”, z kolei przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym powstanie ścieżka edukacyjno-rekreacyjna, a przy szpitalu wojewódzkim w Gostyninie – siłownia plenerowa.

Według ogłoszonych wyników obecnej edycji BOM, największą popularnością głosujących wśród projektów podregionalnych cieszyła się propozycja budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków – pomysł otrzymał 2500 głosów z podregionu płockiego.

Czytaj więcej

Skomentuj