– Wyrażam swój zdecydowany sprzeciw dotyczący umieszczenia w projekcie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego składowiska odpadów w Zakopanem na „Zoniówce” jako regionalnej instalacji przetwarzania i składowiska odpadów komunalnych – protestuje burmistrz Zakopanego Janusz Majcher.

Przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w dniu 17 lutego 2012 roku, Projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, proponuje, aby w naszym regionie obejmującym pięć powiatów funkcjonowały dwa regionalne składowiska odpadów komunalnych, w Zakopanem i Myślenicach. Zgodnie z nowelizacją Ustawy Wojewódzki Plan podlega zaopiniowaniu przez organy wykonawcze gmin, to jest wójtów lub burmistrzów.

"Moja opinia w tym zakresie będzie negatywna. Stanowisko to podyktowane jest dbałością o stan środowiska naturalnego w Zakopanem i odpowiedni standard życia mieszkańców naszego miasta i odwiedzających nas gości. Według autorów Planu, Zakopane i Myślenice będą przyjmować i składować odpady z 49 gmin regionu południowego, z jednoczesnym podniesieniem mocy przerobowych naszego składowiska o ponad dwa i pół razy. Oznacza to większą roczną ilość odpadów do przetworzenia z poziomu 73 900 Mg na 194 100 Mg. Nie zgadzam się na takie rozwiązanie" – stwierdza Majcher w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej miasta.

źródło: zakopane.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj