Bydgoszczanie wybrali nowe projekty w 9. edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 16 mln zł pozwoli zrealizować co najmniej 54 zadania osiedlowe, 21 projektów społecznych i 2 inwestycje ponadosiedlowe, które zyskały najwięcej głosów. Są wśród nich m.in.: dalsza rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem, budowa kolejnych dróg rowerowych i nowych miejsc rekreacji. Na wszystkie projekty łącznie oddano prawie 50 tysięcy głosów.

– Nasz Bydgoski Budżet Obywatelskie to doskonałe narzędzie do tworzenia przyjaznego miasta – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Zadania do realizacji wybierają mieszkańcy. To decyduje też o sukcesie tych przedsięwzięć. Z nowych miejsc rekreacji, infrastruktury korzysta wielu mieszkańców, a wydarzenia sportowo-kulturalne cieszą się dużą frekwencją. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali. Szczególne słowa uznania kieruję do autorów projektów oraz osób zaangażowanych w ich promocję. Liczba oddanych głosów pokazuje, że bydgoszczanie chcą mieć realny wpływ na rozwój miasta. Szkoda, że rządowe cięcia w finansowaniu samorządów nie pozwalają nam na zwiększenie środków na ten cel, a decyzje o dofinansowaniu dużych zadań zapadają coraz częściej poza Bydgoszczą – powiedział Rafał Burski.

Zagłosowało niemal 50 tys. mieszkańców Bydgoszczy

W tym roku na realizację zwycięskich projektów zabezpieczyliśmy 16,1 mln zł, podobnie jak w poprzedniej edycji. Pomysły tradycyjnie zgłaszali mieszkańcy – łącznie oddano na nie prawie 50 tysięcy głosów, w tym ponad 17368 na projekty osiedlowe, 15517 na ponadosiedlowe i 16155 na małe projekty społeczne.

Z powodu pandemii głosowanie było możliwe tylko elektronicznie. Nad udoskonaleniem zasad Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego jeszcze przed zgłaszaniem projektów pracowała Rada ds. Partycypacji Społecznej, składająca się przedstawicieli rad osiedli, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta czy też organizacji pozarządowych. Pomagają nam również konsultacje z mieszkańcami. Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się na stronie www.bdgbo.pl . Na konferencji prasowej przedstawił je również wiceprezydent Bydgoszczy Michał Sztybel.

Małe projekty społeczne

Do realizacji trafi 21 małych projektów społecznych. Dzięki nim zorganizowanych zostanie wiele ciekawych wydarzeń: koncertów, potańcówek, zajęć sportowych, warsztatów, pokazów. W tym roku po raz kolejny mieszkańcy Bydgoszczy mogą liczyć na bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami i rejsy po Wiśle w Fordonie. Wesparcie ma być udzielone również hospicjum.

Ponadosiedlowa rekreacja

Sporym zainteresowaniem cieszyły się projekty ponadosiedlowe. Autor projektu dla swojego pomysłu musiał uzyskać akceptację przynajmniej trzech rad osiedli. Najwięcej – 2337 głosów – zdobyła rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Pozwoli to kontynuować prace rozpoczęte w ostatnich latach. Drugim zwycięskim projektem jest kolejny etap Wielkiej Pętli Fordonu – zlecone ma być zaprojektowanie i budowa następnego odcinka trasy rekreacyjnej u podnóża Fordońskich Górek od Doliny Śmierci w kierunku ul. J. Grussa (projekt uzyskał 2178 głosów).

Aktywne osiedla

Na projekty osiedlowe oddano ponad 17 tysięcy głosów. Najchętniej głosowali mieszkańcy osiedli: Nowego Fordonu, Śródmieścia, Czyżkówka, Wyżyn i Starego Fordonu. Najwięcej głosów zdobyły zadania związane z tworzeniem nowych miejsc do rekreacji oraz nowej zieleni (np. parków, skwerów, placów zabaw, miejsc do ćwiczeń) oraz z wyposażeniem ulic w dodatkową infrastrukturę (np. nowe chodniki, oświetlenie, nawierzchnie).

Bydgoski Budżet Obywatelski

Głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego odbywało się w dniach 1-30 grudnia 2021 roku w formie elektronicznej. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli głosować na projekty zatwierdzone przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogli oddać głos w formie elektronicznej, za pomocą specjalnej aplikacji lub za pośrednictwem dedykowanej infolinii. Głos można było oddać także podczas dyżurów w centrach handlowych. W bieżącej edycji oddano łącznie 49040 ważnych głosów za pomocą elektronicznej karty do głosowania. Głosów nieważnych było 726.

Czytaj więcej

Skomentuj