Od grudnia 2018 r. w Bytomiu uchylono, wygaszono, cofnięto lub umorzono 25 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. W ten sposób miasto walczy z nielegalnym magazynowaniem odpadów.

– Nasze działania mające na celu ograniczenie przywozu i składowania niebezpiecznych odpadów będą prowadzone aż do skutku. Do tej pory wydaliśmy jedną decyzję dotyczącą gospodarowania odpadami dla firmy, która zajmuje się profesjonalnym recyklingiem – mówił Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia podczas konferencji zorganizowanej w pobliżu zakładu prowadzącego do niedawna działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Kary dla nieprawidłowo gospodarujących odpadami

Dla tego zakładu również podjęto decyzję o wygaszeniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które od dłuższego czasu były uciążliwe zapachowo dla mieszkańców. Decyzja jest już prawomocna. Firma, która posiada na swoim terenie odpady pozostałe w wyniku prowadzonej działalności, jest zobowiązana do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami. Rozpoczęła także demontaż instalacji do przetwarzania odpadów.

– Apeluję do wszystkich samorządowców, którzy mają podobne problemy z nielegalnymi odpadami, aby się nie poddawali. W Bytomiu dzięki zaangażowaniu władz miasta, radnych Rady Miejskiej, wszystkich służb miejskich, policji, ale również społeczników i mieszkańców są pierwsze efekty walki ze śmieciami – mówił prezydent.

Jak stwierdził zastępca prezydenta Waldemar Gawron, miasto stara się coraz skuteczniej walczyć z procederem niezgodnego z prawem gospodarowania odpadami i składowania nielegalnych odpadów, ale mimo to nadal zdarzają się przypadki próby wwozu niebezpiecznych substancji do miasta.

25 cofniętych zezwoleń

Od grudnia 2018 r. miasto wydało 25 decyzji uchylających, wygaszających, cofających lub umarzających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Ostatnio Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach podtrzymało decyzję władz Bytomia z 8 lutego br. cofającą zezwolenie firmie zajmującej się zbieraniem odpadów.

– To bardzo ważna informacja dla nas, która potwierdziła słuszność podjętej przez nas decyzji. Służby miejskie sprawdzają wszystkie wydane dotychczas zezwolenia. Jeśli gdzieś zachodziły nieprawidłowości natychmiast reagujemy cofając zezwolenia – informowała Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Niedawno NFOŚiGW uruchomił program dofinansowań na usuwanie i rekultywację miejsc składowania odpadów. Program z jednej strony daje nadzieje na bardziej skuteczne działania w tym zakresie, a drugiej – wątpliwości, które zgłaszał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj