(23.08.2007) Zarząd Województwa Śląskiego zwróci się do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.

Samorząd Województwa konsekwentnie podejmuje działania służące usprawnieniu gospodarki wodnej w regionie. Przy jego wsparciu finansowym m.in. doprowadzono do zakończenia ważnej inwestycji dla uzdatniania wody Linii Ozonu i Węgla Aktywnego w Zakładzie Produkcji Wody w Goczałkowicach.

– Po przejęciu akcji włączymy się aktywnie w rozwój Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Dostrzegamy bowiem konieczność rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury środowiskowej, m.in. w zakresie uporządkowania zasad gospodarowania zasobami wodnymi – tłumaczy członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Województwo Śląskie od kilku lat prowadzi działania zmierzające do przejęcia akcji GPW dla realizacji zadań określonych w programach wojewódzkich, jak również w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. 19 kwietnia 2004 roku po raz pierwszy Sejmik Województwa Śląskiego wyraził wolę przejęcia GPW. W ślad za tą uchwałą Wojewoda Śląski wystąpił do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o komercjalizację przedsiębiorstwa, co nastąpiło w październiku 2005 roku. W kolejnych latach Zarząd Województwa Śląskiego kilkakrotnie zwracał się do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie akcji GPW, co jednak spotykało się z odmową.źródło: silesia-region.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj