Niemal 25 mln zł za pośrednictwem NFOŚiGW zostanie przekazane w formie dotacji i pożyczki na budowę instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii w pięciu miejscowościach w całej Polsce.

Projekty, które otrzymają w sumie 18 mln zł z UE będą realizowane w Zambrowie, Nowym Sączu, Działdowie i Krośnie.

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi otrzyma z NFOŚiGW ponad 6 mln zł na modernizację miejskiej ciepłowni, która do produkcji ciepła ma wykorzystywać biomasę. Całkowity koszt przedsięwzięcia, które potrwa do końca 2020 r., oszacowano na ponad 17,4 mln zł. 28 tys. MWht/rok energii cieplnej będzie wykorzystywane na zurbanizowanym obszarze Zambrowa.

Budowy kotła na biomasę o nominalnej mocy 7 MW podejmie się także Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu. Za niemal 13,3 mln zł (przy unijnej dotacji rzędu 4,1 mln zł) zaplanowano tam budowę kotła wodnego z rusztem ruchomym. Kocioł będzie opalany biomasą drzewną, a planowany efekt ekologiczny to roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 9,3 ton CO2/rok. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie niemal 25 tys. MWht/rok. Inwestycja powstanie do końca 2020 r.

Większość ciepła z biomasy 

Do końca stycznia 2022 r. ma z kolei zakończyć się modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa. Powstanie tam ciepłownia bazującej na produkcji energii cieplnej z biomasy. Projekt otrzyma dofinansowanie w kwocie niemal 4,5 mln zł ze środków  POIiŚ, a jego całkowity koszt to prawie 12,9 mln zł.

Ciepłownia oparta na konstrukcji kotła opalanego biomasą ma posiadać moc 5,1 MW, a produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie ponad 19,8 tys. MWth/rok. Dzięki temu około 70 proc. energii produkowanej w całym systemie ciepłowniczym w Działdowie będzie pochodzić z ciepłowni biomasowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny przeprowadzi budowę kotła na biomasę w elektrociepłowni „Łężańska”. Dotacja z NFOŚiGW to w tym wypadku ponad 3,3 mln zł, a koszt całkowity inwestycji – 11,6 mln zł.

Kocioł wodny opalany biomasą o mocy 7 MW zostanie „wpięty” do już istniejącego systemu, co umożliwi zarówno jego samodzielną pracę, jak i działanie wraz z kotłem węglowym. Planowana produkcja energii cieplnej z nowej instalacji ma osiągnąć poziom 25 tys. MWht/rok.

Warto wspomnieć, że gmina Krosno wymieniona jest w Programie Ochrony Powietrza jako obszar szczególnie dotknięty zjawiskiem zanieczyszczonego powietrza.

Kogeneracja z pożyczką

Inwestycję w postaci budowy instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą przeprowadzi Zakład Energetyki Cieplnej w Pieszycach, który w  Dzierżoniowie planuje wybudowanie kompletnego bloku kogeneracyjnego: nowego kotła opalanego biomasą o mocy 6,05 MW oraz turbozespołu pracującego w technologii ORC o mocy elektrycznej 1,003 MW i mocy cieplnej 4,150 MW.

Inwestycja jest warta prawie 36 mln zł, z czego 6,8 mln zł będzie pochodzić z niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW. Prace mają potrwać do końca 2019 r.

Czytaj więcej

Skomentuj