Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wraz ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotują „Mapę Drogową Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku”, której celem jest promocja ciepła z OZE jako alternatywy dla szkodliwego ogrzewania budynków paliwami stałymi.

Od kliku lat organizacje społeczne i ekologiczne zwracają uwagę na negatywny wpływ ogrzewania budynków jednorodzinnych kotłami na paliwa stałe, głównie opalanymi węglem. Niestety, ponad 70% z ok. 5,5 mln istniejących budynków jednorodzinnych w Polsce ogrzewanych jest właśnie w ten sposób. Problem tzw. niskiej emisji dotyczy zatem całego kraju.

Jeśli nie węgiel, to co?

Ciepło z odnawialnych źródeł energii jest realną alternatywą dla spalania najgorszej jakości paliw w kotłach grzewczych i dla poprawy jakości życia mieszkańców. Warto podkreślić, że ciepło stanowi 58% zużytej energii finalnej w Polsce. W budynkach mieszkalnych koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przekraczają 80% całkowitych kosztów zużycia energii.

Niestety, niedawno przyjęta Ustawa o OZE nie wspiera produkcji ciepła z OZE. Potrzebne są zatem dalsze impulsy prawne, ekonomiczne oraz dalsze innowacje technologiczne i rynkowe, a także działania edukacyjne, aby olbrzymi potencjał produkcji ciepła z OZE w systemach rozproszonych został szeroko i właściwe wykorzystany.

Inicjatywa

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wraz ze Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych podjęły działania na rzecz przygotowania ustawy o cieple z OZE oraz zwróciły uwagę na konieczność opracowania szerszej analizy wykazującej niezbędność podjęcia szerokich działań rządu i samorządów w tym zakresie. W ten sposób zrodziła się inicjatywa stworzenia opracowania „Mapa Drogowa Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku”.

Dokument, angażując wiodących przedstawicieli branży ciepła rozproszonego i organizacje partnerskie, pokazałby również korzystny wpływ promocji ciepła z OZE, realizację celów nowej polityki energetycznej do 2030 i 2050 roku oraz urealniłby rządowy Krajowy Plan Działania w zakresie OZE do 2020 roku. Analiza zostanie opracowana przez konsorcjum na czele z Instytutem Energetyki Odnawialnej, jej publiczna prezentacja zaplanowana jest na jesień 2015 roku, po czym, wraz z koncesją rozwiązań prawnych i ekonomicznych, zostanie przekazana do Rządu i Parlamentu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj