Wczoraj ministrowie środowiska i infrastruktury oraz przedstawiciel GDDKiA przedstawili sprawozdanie ze stanu realizacji projektu budowy obwodnicy Augustowa.

W briefingu prasowym udział wzięli: minister środowiska Maciej Nowicki, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz p. o. Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki.

W styczniu br., podjęto decyzje o zorganizowaniu obrad Okrągłego Stołu w sprawie obwodnicy Augustowa, w lutym zakończyły się one wskazaniem trzech wariantów przebiegu obwodnicy oraz ustaleniem kryteriów.

– Zapadła decyzja o przeprowadzeniu przetargu, który miał wyłonić wykonawcę dokumentacji środowiskowej niezbędnej do wniosku o warunki środowiskowe. Przetarg ogłaszano trzy razy – pierwszy w marcu, a dwa kolejne w kwietniu. Zostały one jednak unieważnione. Dopiero czwarty, ogłoszony w maju, przyniósł rozstrzygnięcie.

– Kiedy kończyły się obrady Okrągłego Stołu powiedziałem, ze przekazujemy sprawę profesjonalistom. Miałem nadzieję, że potoczą się one bardzo szybko. Niestety przetargi, które były organizowane przez GDDKiA nie dawały rezultatu, trzeba było je unieważniać. Z przykrością muszę stwierdzić, że poprzedni zarząd nie stanął na wysokości zadania. Dzisiaj mamy nowego dyrektora generalnego, który poprowadzi sprawę  szybko, tym bardziej, że straciliśmy dużo czasu. Myślę, że możemy razem dać Państwu dobry sygnał, że teraz wszystko będzie już realizowane sprawnie – mówił minister Maciej Nowicki.

Zdaniem Lecha Witeckiego, nowego szefa GDDKiA "udało się rozstrzygnąć coś, co było problemem od marca i spędzało sen z oczu wszystkim resortom, które zaangażowane były w proces budowy obwodnicy Augustowa”.

– Wybraliśmy firmę, która w wyniku przeprowadzonych badań i analiz wskaże optymalny wariant jej przebiegu. Opracowanie będzie gotowe 28 listopada 2008 r. Jako GDDKiA dokonamy pełnej staranności, żeby wszystko wykonać w terminie – zapewnił Witucki. – Równolegle, aby nie wydłużać tego procesu, jeden z oddziałów,w ramach generalnej dyrekcji, przeprowadzi szczegółowe badanie geologiczne i hydrogeologiczne . Badania te i opracowanie przygotowane przez firmę DHV, będą analizowane przez specjalistów, przeprowadzona będzie również analiza wielowariantowa. Dzięki takiemu działaniu kompletny dokument, pod koniec listopada odpowie na pytanie, który wariant jest najlepszy.

Minister Grabarczyk poinformował, że dalsze decyzje dotyczące obwodnicy, będą uzależnione od efektów pracy ekspertów i wyników wielowariantowej analizy: – Dziś nie przesądzamy, jaki przebieg będzie miała obwodnica. O tym zadecydują eksperci, takie bowiem były ustalenia Okrągłego Stołu.

Minister zaznaczył, że obecnie trwają prace tylko na tym odcinku, który jest wspólny dla wszystkich wariantów. Dodał, że współpraca Ministerstw Infrastruktury, Środowiska i Rozwoju Regionalnego zaowocowała wypracowaniem sposobów, które pozwolą na realizację tych inwestycji, które zostały zagrożone błędnymi decyzjami podejmowanymi w przeszłości. Powiedział też, że tam, gdzie będzie to konieczne, obszary objęte kompensacjami zostaną powiększone.

Podczas spotkania podjęto także temat ewentualnych protestów. – Pokazujemy ekologom, że chronimy środowisko. Inwestycje należy realizować w taki sposób, aby chronić to, co stanowi dobro narodowe, a środowisko jest właśnie takim dobrem. Obecnie zupełnie zmienia się podejście do tych inwestycji. Dlatego współpracujemy z innymi resortami. Wspólnie z Ministrem Środowiska pracowaliśmy przy projekcie Prawa Ochrony Środowiska, dodatkowo ministerstwo to opiniowało przygotowaną przez MI (przyjęta w ub. tygodniu) tzw. specustawę drogową. Współpracując z ekologami także osiągniemy sukces – podkreślił Grabarczyk.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj