1 / 6

Rewitalizacja Fortu Włochy trwa od 2008 r. W najbliższym czasie zostanie zrekonstruowany plac przed koszarami.

– Dziś mało już kto pamięta, że decyzja o budowie twierdzy fortowej Warszawy w 1879 r. była ważnym motorem przyspieszającym rozwój stolicy (dzięki budowie powstał m.in. system kanalizacji i wodociągów). – zaznacza Katarzyna Piwkowska Koordynator Zespołu Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktu z Mediami przy Urzędzie M. St. Warszawy. Pamięć tę stara się przywrócić Urząd Dzielnicy Włochy, który od 2008 r., we współpracy ze służbami konserwatorskimi, stara się przywrócić wartość historyczną wszystkich dostępnych elementów Fortu. Istotne jest, by ocalić go od dewastacji i zniszczenia, a także przystosować do funkcji rekreacyjno-sportowej.

W ciągu ostatnich sześciu lat na terenie obiektu Fort V udało się wykonać aleję spacerową po stronie przeciwskarpy, wyprofilować i pogłębić wały forteczne na części lewego barku, zrewaloryzować koszarową część poterny – przejścia przez koszary szyjowe z zachowaniem oryginalnych fragmentów rosyjskich lamperii. Oprócz tego udało się zrekonstruować środkową część poterny w formie brukowanej alei osłoniętej gabionami i wałami ziemnymi, zrekonstruować osiem kominów wentylacyjnych na koszarach szyjowych, a także odtworzyć lewą drogę forteczną prowadzącą do placu przed koszarami, wybudować aleję łączącą lewą drogę forteczną z ul. Dojazdową, wykonać schody terenowe prowadzące z przeciwskarpy do fosy w rejonie ul. Dojazdowej, czy wreszcie zbudować boisko typu Orlik oraz usunąć zieleń inwazyjną niszczącą historyczne elementy obiektu.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Dbanie o zieleń miejską - jej rozwój i utrzymanie - to zadanie przede wszystkim dla:

Wyświetl wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

W ostatnim czasie rozpowszechniono wizualizacje, które pokazują kierunek, w jakim władze dzielnicy chcą, by rozwijał się Fort Włochy – tak, by przywrócić mu jego historyczną formę, a także dostosować go do funkcji rekreacyjno-sportowej. Nie jest to jednak ostateczny projekt.

– W najbliższym czasie zrekonstruowany zostanie plac przed koszarami. Remont przejdzie również elewacja. Planujemy także budowę oświetlenia, rekonstrukcję wału głównego i fosy oraz wykonanie w niej alejki. Cały teren zostanie objęty monitoringiem, powstanie także ścieżka historyczno-edukacyjna. – informuje Katarzyna Piwkowska.

Wciąż nie wiadomo kiedy uda się zakończyć modernizację obiektu. Dzielnica posiada –  zagwarantowane w wieloletnim planie finansowym – środki do 2016 r. W planach jest jeszcze rekonstrukcja części placu przed koszarami, rewaloryzacja prawej drogi fortecznej, remont elewacji  i kazamatów koszar szyjowych, oświetlenie placu przed koszarami i innych elementów obiektu, rekonstrukcja wału głównego i fosy wraz z murem oporowym przeciwskarpy, wykonanie schodów terenowych umożliwiających zejście z przeciwskarpy do fosy, wykonanie alejki w fosie fortu, rekonstrukcja ramp, ziemnych stanowisk artyleryjskich i  innych historycznych form ziemnych, zakładanie trawników i nasadzenia krzewów w celu wyróżnienia historycznych form ziemnych, wykonanie ścieżki historyczno-edukacyjnej oraz objęcie terenu fortu systemem monitoringu wizyjnego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj