Według danych z końca lutego 2022 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 42 711 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym – raportują autorzy Licznika Elektromobilności.

Licznik prowadzi  Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wraz z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. – Od początku br. ich liczba zwiększyła się o 3 177 sztuk, tj. przybyło o 71% aut elektrycznych więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. – zauważa portal motofakty.pl.

Lepsza infrastruktura

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lutego 2022 r. w Polsce funkcjonowały 2 034 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (łącznie prowadziły 3 963 punktów).

Jak wyliczają motofakty.pl 30% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lutym uruchomiono 42 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (70 punktów).

Firmy i instytucje publiczne

Szybki wzrost liczby aut elektrycznych to w dużej mierze skutek obowiązujących regulacji prawnych. Jak zauważa Konrad Różowicz, ekspert Kancelarii Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners ustawa o elektromobilności ustanawia względem niektórych kategorii podmiotów publicznych wymagania dotyczące konieczności osiągnięcia, w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej, określonych poziomów zelektormobilizowania.

Przepisy mają na celu popularyzację ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Przepisy dyrektywy nakładają na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia minimalnych poziomów docelowych w zakresie udziału ekologicznie czystych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami, które mają zostać osiągnięte w dwóch okresach odniesienia, kończących się w 2025 r. i 2030 r

źródło: motofakty.pl

 

Czytaj więcej

Skomentuj