Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Czarne punkty na zielonej mapie”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z obszaru działania MZM-GO. Ma polegać na całodziennej wyprawie do lasu, połączonej z poznawaniem leśnych ekosystemów i sporządzeniu szkicowanych mapek zwiedzanego obszaru z naniesionymi lokalizacjami wykrytych tzw. „dzikich” wysypiska śmieci oraz miejsc nielegalnego zrzutu szamba.

Podstawowym celem realizacji konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, piskiego i częściowo kętrzyńskiego na zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikające z nieodpowiedzialnych zachowań dorosłych, dewastujących cenne dziedzictwo naturalne, poprzez nielegalne wyrzucanie odpadów i wylewanie szamba w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Łączy się to z kształtowaniem wśród młodego pokolenia proekologicznych zachowań i nawyków, będących niezwykle pożądanym elementem świadomości nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Celem wtórnym, acz również niezmiernie istotnym, jest wynikająca z efektów konkursowej zabawy możliwość likwidacji dzikich wysypisk odpadów i miejsc zrzutu szamba oraz administracyjnego przeciwdziałania ich reaktywacji. Taki, konkretny efekt przeprowadzonego konkursu, będzie też miał niebagatelne znaczenie w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności młodego pokolenia, jak również poczucia skuteczności zachowań i działań, podejmowanych w celach ochrony wspólnego dziedzictwa naturalnego.

Tegoroczna edycja konkursu będzie przebiegała pod hasłem „Jesień Leśnych Ludzi”, nawiązującym do popularnej książki dla dzieci i młodzieży – „Lato leśnych ludzi”, autorstwa wybitnej polskiej pisarki – Marii Rodziewiczówny (1863 – 1944). Książka ta, opisująca wakacje grupy dzieci w puszczańskich ostępach, niesie przesłanie o pięknie oraz sile natury i jej ozdrowieńczym wpływie na człowieka, który powinien z nią harmonijnie współżyć. Wskazanym jest, aby nauczyciele i opiekunowie grup, biorących udział w konkursie, zapoznali swoich podopiecznych z książką i jej przesłaniem, wykorzystując fragmenty dzieła oraz biografię autorki.

Główną nagrodą w konkursie jest rejs statkiem po pięknych jeziorach Mazurskich.

Więcej szczegółów, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.mzmgo.mazury.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj