W Dniu Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach przyznał nagrody osobom indywidualnym i zespołom badawczym wyróżniającym się w działalności proekologicznej w województwie śląskim.

Laureaci otrzymali „Zielone Czeki” po 7,5 tys. zł. W sumie wysokość nagród wyniosła 60 tys. zł.

Nagrodzeni zostali: Tadeusz Mysłek i Zbigniew Ślęzak za wybudowanie dwóch elektrowni wodnych oraz realizację farmy wiatrowej, Krzysztof Henel za koordynację w województwie śląskim projektu „Aktywna ochrona sów”,  dr hab. Zbigniew Wilczek za pracę monograficzną „Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego”, Adam Balon za wieloletnie kształtowanie idei szacunku do środowiska przyrodniczego wśród dzieci i młodzieży, Andrzej Pobożny za działania w zakresie korekcji oraz profilaktyki wad postawy ciała dzieci i młodzieży oraz Marek Sołtysiak za inicjatywy mające na celu ochronę przyrody. Nagrodę specjalną otrzymała Gabriela Habrom-Rokosz za aktywną społeczną działalność proekologiczną o charakterze edukacyjno-artystycznym na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

– Miniony rok był dobry dla inwestycji preoekologicznych w naszym regionie. WFOŚiGW w Katowicach zawarł ponad 130 umów na realizację przedsięwzięć służących środowisku – powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach.  

Nagrody „Zielonych Czeków” przyznawane są przez WFOŚiGW w Katowicach od 1994 roku. W tym roku ich wręczenie połączone było z inauguracją X edycji Narodowego Konkursu „Przyjaźni Środowisku” odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

źródło: silesia-region.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj