W piątek minął rok oficjalnego funkcjonowania w Częstochowie miejskiego monitoringu. Od 9 kwietnia 2009 roku ujawniono prawie 4100 zdarzeń zakończonych najczęściej interwencjami Straży Miejskiej.

Centrum Monitoringu Wizyjnego mieści się w Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej. Obraz z 18 kamer śledzą operatorzy. Gdy widzą niepokojące sytuacje, przesyłają podgląd obrazu do dyżurnego Straży Miejskiej lub Policji.

Miejski monitoring oficjalnie działa od 9 kwietnia 2009 roku. Wówczas w komendzie Straży Miejskiej zostało podpisane porozumienie między prezydentem Częstochowy i komendantem częstochowskiej Policji.

W 2009 roku (przez ponad 8 miesięcy) operatorzy ujawnili 3424 zdarzenia, w których strażnicy miejscy interweniowali 3299 razy. Od początku 2010 roku przybyło 647 kolejnych zdarzeń, co po roku daje sumę prawie 4100 ujawnionych przypadków wykroczeń czy przestępstw.

W ciągu roku w obszarze objętym dozorem kamer wzrosła wykrywalność wykroczeń i przestępstw. Dzięki monitoringowi można podjąć interwencję wobec sprawców, którzy dopuszczają się nawet drobnych wykroczeń lub zakłócają spokój lub porządek publiczny. Dotychczas podobne zdarzenia były bagatelizowane przez świadków i w większości przypadków nie były zgłaszane do odpowiednich służb.

W marcu 2010 roku z 281 przypadków strażnicy interweniowali w 261 zdarzeniach ujawnionych przez monitoring. 110 sytuacji dotyczyło osób żebrzących w miejscach publicznych, małoletnich bez opieki oraz osób schorowanych wymagających pomocy. W 54 przypadkach interweniowano wobec osób leżących w miejscach publicznych. 33 razy służby mundurowe wyjeżdżały do osób spożywających alkohol w miejscach publicznych oraz 14 razy interweniowały w przypadkach wstępnie zakwalifikowanych jako bójki i pobicia. 8 razy reagowano w sytuacjach zakłócania porządku i spokoju publicznego. Kamery miejskiego monitoringu wychwyciły też przypadki niszczenia mienia (8), kradzieży mienia (4), dewastacji miejsc publicznych (2). Dzięki obrazowi z 18 kamer w marcu można było również powiadomić odpowiednie służby o pożarach (4), kolizjach i wypadkach (3), awariach infrastruktury (4) i innych zdarzeniach.

źródło: czestochowa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj