Szkoła Podstawowa w Orłowie jest jedną z 250 placówek województwa kujawsko-pomorskiego, biorących obecnie udział w projekcie zatytułowanym „Człowiek – Środowisko – Integracja”.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” i Gminę Miasta Toruń.Główna koncepcja zamierzenia polega na propagowaniu idei ochrony środowiska i ekologicznego podejścia do życia. Uwzględnia konieczność bezpośredniego kontaktu uczniów z przyrodą. Tego typu forma kształcenia zmusza uczestników zajęć do obserwacji świadomej, jak również przyjęcia postawy badacza. Docelowo ma objąć około 16 tys. uczniów regionu kujawsko-pomorskiego.

W ramach akcji „Posadź drzewko dla przyszłych pokoleń”, uczniowie zasadzili 30 drzewek na terenie przyszkolnym. Koszty zakupu materiału nasadzeniowego uiszczono dzięki finansowemu wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przez trzy dni, 16 osobowa grupa orłowskich dzieci bawiła w malowniczej Osadzie Leśnej na Barbarce, położonej w granicach administracyjnych miasta Torunia, gdzie była uczestnikiem zajęć przyrodniczo ekologicznych. Zgłębiali tajniki rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, prowadzili własne obserwacje ornitologiczne i brali udział w warsztatach artystycznych czy zajęciach sportowych.

Oprócz wspomnianego już WFOŚiGW, program zasilają pieniądze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (priorytet 2.2 promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami). Całość kosztów kwalifikowanych pochłonie 444 667 euro. Na udział EOG przypadnie 377967 euro (85%), natomiast Gmina Miasta Toruń wyasygnuje 66 700 euro (15%). Zakończenie projektu nastąpi w roku 2010.

źródło: Urząd Gminy Inowrocław

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj