13 grudnia 2010 r. Prezes URE wydał świadectwo pochodzenia energii elektryczną wytworzonej w odnawialnym źródle energii o numerze 40 000.

Tyle właśnie świadectw, zwanych popularnie „zielonym certyfikatami”, zostało wydanych od początku istnienia systemu świadectw pochodzenia – jednego z elementów wsparcia OZE, czyli od 1 października 2005 r.

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE i w postaci Praw Majątkowych z nich wynikających mogą być zbywane przez ich posiadaczy na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

źróło: ure.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj