Jak zniesienie regionalizacji wpłynie na rynek spalarni odpadów? Jakie są szanse i bariery w rozwoju instalacji termicznego przekształcania? Czy odpady zaczną być w końcu wykorzystywane w lokalnym ciepłownictwie? O tych kwestiach będą rozmawiać specjaliści podczas konferencji Abrys w Katowicach.

Skoro tzw. opłata marszałkowska za składowanie rośnie, a – po nowelizacji ustawy o u.c.p.g. znoszącej regionalizację – instalacje (także ITPOK) nie mogą przyjmować odpadów nie tylko ze swoich z dawnych regionów, to czy ceny „na bramie” w spalarniach również będą rosły? To pytanie tylko z pozoru jest bezpodstawne, bo spalarnia w Rzeszowie już ogłosiła przetarg na odbiór odpadów. Do spalarni odpady odda odpady gmina, która zapłaci więcej.

Czy Rzeszów to początek zmian, czy odosobniony przypadek? O tej kwestii będą mogli dyskutować uczestnicy Konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów – nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WtE”, która we wtorek, 26 listopada, rozpocznie się w Katowicach. Nie zabraknie również tematów związanych z rozwiązaniami legislacyjnymi i finansowym wsparciem dla spalarni.

Ministerstwo Środowiska już kilka miesięcy temu zapowiadało zniesienie obowiązku wpisu spalarni w WPGO poprzez zastąpienie go listą sporządzaną przez Ministra Środowiska (obecnie zapewne Ministra Klimatu). Miało to przynieść efekt w postaci powstawania nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów. Takiej listy nadal nie ma. Kiedy można się jej spodziewać?

Spalanie odpadów może odbywać się nie tylko w dużych instalacjach, ale także lokalnych ciepłowniach. Miały w tym pomóc programy pilotażowe „Ciepłownictwo powiatowe” i „Energia plus”, na które NFOŚiGW przeznaczy w sumie 4,5 mld zł. Jakie są ich efekty?

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj