W Czarnówku (woj. pomorskie) za 15 mln zł powstanie Zakład Zagospodarowania Odpadów “Czysta Błękitna Kraina”. Budowa rozpocznie się we wrześniu, prawdopodobnie uda się ją zakończyć w czerwcu przyszłego roku.

Na terenie obecnego składowiska odpadów w Czarnówku powstanie sortownia, w której będą przyjmowane odpady z gmin Cewice, Choczewo, Lębork, Linia, Łeba, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Współpracować z Czarnówkiem będzie również gmina Potęgowo. W planach wojewódzkich gospodarki odpadami składowisko gminy Potęgowo w Chlewnicy jest ujęte jako pomocnicze dla Czarnówka.

W tej chwili ilość odpadów, które są odzyskiwane w Czarnówku można mierzyć w promilach. W przyszłości z odpadów komunalnych zostanie wysegregowane 10 proc. surowców wtórnych, 40 proc. ulegnie kompostowaniu, a 20 proc. zostanie przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego. Faktycznie jedynie 30 proc. śmieci trafi więc ostatecznie do niecki składowiska.

7,5 mln zł dotacji na budowę ZZO uzyskano z EKOFUNDUSZU. 4,5 mln pożyczki na ten cel pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ta pożyczka została udzielona na zasadach preferencyjnych, istnieje możliwość, że zostanie ona w 30 proc. umorzona. Pozostałe środki to 1,5 mln. pożyczki z Banku Ochrony Środowiska i kolejne 1,5 miliona wkładu własnego gmin uczestniczących w projekcie. To ile zapłacą uzależnione jest przede wszystkim od liczby mieszkańców. Najwięcej, bo 526 tys. zł przeznaczy na tę inwestycję samorząd lęborski.

źródło: Dziennik Bałtycki

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj