Firma GE Energy podpisała umowę licencyjną ze spółką Hydrogen Energy dotyczącą budowy elektrowni w technologii parowo-gazowej ze zintegrowanym zgazowaniem węgla (Integrated Gasification Combined-Cycle, IGCC).

Umowa dotyczy obiektu o mocy 250 megawatów planowanego do realizacji w pobliżu Bakersfield w hrabstwie Kern w Kalifornii. Elektrownia będzie poddawać sekwestracji do 90 procent wytwarzanego dwutlenku węgla i równocześnie wykorzystywać go w celu zwiększenia wydobycia ropy naftowej na przyległym polu naftowym.

Hydrogen Energy to spółka joint venture BP Alternative Energy oraz wielonarodowego koncernu górniczego Rio Tinto Hydrogen. W 2007 roku GE oraz BP podpisały porozumienie w celu zaprojektowania technologii dla co najmniej pięciu instalacji IGCC będących w stanie znacząco zmniejszyć emisje dwutlenku węgla związane z wytwarzaniem energii elektrycznej. Projekt Hydrogen Energy California County to pierwsza elektrownia budowana w ramach tej inicjatywy.

Instalacje IGCC są wykorzystywane na całym świecie, demonstrując możliwości w zakresie znaczącej redukcji emisji. Technologia ta polega na przetwarzaniu między innymi paliw stałych, takich jak węgiel, w bogate w wodór paliwo gazowe (gaz syntezowy). Gaz ten wykorzystuje się do wytwarzania energii elektrycznej w turbinach parowo-gazowych, co stanowi czystszą i bardziej wydajną  alternatywę dla konwencjonalnych sposobów generacji energii z węgla. Ponadto, technologia IGCC znacząco zmniejsza emisje zanieczyszczeń – dwutlenku siarki, tlenków azotu, rtęci i pyłu, oraz ogranicza zużycie wody o około 30 procent w porównaniu z elektrownią konwencjonalną.

Urządzenia proponowane dla elektrowni Hydrogen Energy w Kalifornii będą przetwarzać koks ponaftowy, węgiel lub ich mieszankę w gaz syntezowy. Surowy gaz poddany zostanie następnie obróbce fizykochemicznej w celu oddzielenia zanieczyszceń. Oczyszczone w ten sposób bogate w wodór paliwo dostarczone zostanie do do turbiny parowo-gazowej. Dwutlenek węgla przechwycony w instalacji będzie transportowany rurociągiem na pobliskie pole naftowe i wykorzystany do zwiększenia wydobycia ropy naftowej oraz poddany sekwestracji.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj