1 / 3

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu podjęła decyzję o modernizacji magistrali wodociągowej, która zaopatruje w wodę blisko 3600 mieszkańców gm. Ustronie Morskie. W sezonie letnim, ze względu na turystyczny charakter Ustronia, ta liczba wzrasta nawet do 150 tys.

Realizację zadania powierzono firmie Gazopol Ltd Sp. z o. o. z Koszalina. Umowę z wykonawcą, spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu podpisała w poniedziałek 27 kwietnia br.

Inwestycja obejmująca przebudowę i wymianę odcinka wodociągu o długości ponad 1200 m ma przyczynić się m.in. do zapewnienia właściwego stanu technicznego sieci oraz niezawodności dostaw wody do odbiorców. Przewidywane jest także zmniejszenie strat wody w wyniku ograniczenia ilości awarii. Projekt obejmuje dwie nadmorskie miejscowości: Ustronie Morskie i Sianożęty.

Planowany koszt wykonania zadania to 464 450,00 zł netto, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Kołobrzeg”.

Czytaj więcej

Skomentuj