Ponad 630 polskich gmin przystąpiło do porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”. Fundusz rozpoczyna właśnie pilotażowe działania mające przetestować warunki takiej współpracy z gminami.

– Finansujemy projekt pilotażowy, realizowany wspólnie z władzami gmin Zabierzów w Małopolsce i Wilkowice na Śląsku, mający na celu mobilizację mieszkańców tych miejscowości do wymiany „kopciuchów” i termomodernizacji domów w ramach programu „Czyste Powietrze”. W pilotażu chcemy wypracować optymalny model współpracy z samorządami, dzięki czemu przyczynimy się do pojawienia się “zielonych kropek” w tzw. obwarzanku Krakowa, ponieważ Zabierzów to jedna z gmin metropolii krakowskiej – informuje prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Nowe rozwiązanie testują mieszkańcy dwóch gmin wybranych do pilotażu ze względu na ich położenie i charakterystykę. Zabierzów i Wilkowice to gminy wiejskie – z przeważającą zabudową jednorodzinną – usytuowane na terenach o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce.

Dwumiesięczny pilotaż rozpoczął się w pierwszej połowie stycznia. Bezpłatne działania informacyjno-doradcze kierowane są do wszystkich mieszkańców tyxh miejscowości zainteresowanych programem „Czyste Powietrze”. Obejmują one po dwa spotkania informacyjne w każdej z gmin, dyżury konsultacyjne, a także doradztwo w indywidualnych domach. Konsultanci pomagać będą w wypełnianiu i składaniu wniosków do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

– W ten sposób pozyskamy dodatkowych beneficjentów, którzy ze względu na brak wiedzy, obawę przed formalnościami czy brak mobilności do tej pory nie skorzystali z programu. Wyciągniemy też wnioski, czy ten sposób działania przyniesie wymierne korzyści, czyli wzrost liczby składanych wniosków – wyjaśnia szef NFOŚiGW, dodając, że do tej pory do porozumienia w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze” przystąpiło ponad 630 gmin w Polsce.

Czytaj więcej

Skomentuj