6 listopada na Zamku Królewskim w Niepołomicach laureaci organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska (FPdŚ) konkursu „Ogólnopolskie Nagrody Czysty Biznes” otrzymają statuetki za najbardziej innowacyjne, ekologiczne rozwiązania.

Ponad 5000 polskich firm, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zaangażowało się do tej pory w Program Czysty Biznes, który dostarcza pomysły i rozwiązania, jak zwiększyć konkurencyjność firm poprzez działania proekologiczne.

Związany z Programem konkurs „Ogólnopolskie Nagrody Czysty Biznes”, pod honorowym patronatem Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki oraz Ministra Rozwoju Regionalnego, skierowany jest do polskich przedsiębiorstw, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na ochronę środowiska.

Nagrody w konkursie przyznawane są za nowatorskie, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania w sześciu kategoriach: zarządzanie energią, wodą i odpadami, innowacyjny produkt, innowacyjny proces, produkt i usługa w turystyce, wizerunek oraz współpraca międzynarodowa.

– Polskie firmy w coraz większym stopniu dostrzegają korzyści płynące z wdrażania ekologicznych rozwiązań. Nie chodzi tu tylko o „zielony” wizerunek firmy, potwierdzany przez certyfikaty, ale przede wszystkim o realne obniżenie kosztów i budowanie przewagi konkurencyjnej, czego dowodzi fakt, że najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w kategoriach innowacyjny produkt i proces – mówi Jan Okulicz, członek Kapituły Konkursowej, doradca Zarządu Toyota Motor Poland.

Wśród zgłoszonych firm zostało wyłonionych 13 finalistów z takich branż, jak gospodarka odpadami, zarządzanie nieruchomościami, recykling, usługi hotelarskie i gastronomiczne, działalność artystyczna i edukacyjna, produkcja i handel oraz przetwórstwo żywności.

Wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której wchodzą m. in. Jerzy Brniak – Prezes Zarządu BP Polska, Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Jan Okulicz – doradca Zarządu Toyota Motor Poland, Beata Adamczyk – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej w Departamencie Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki oraz Monika Dziadkowiec – Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

Laureaci mogą się pochwalić swoimi osiągnięciami na arenie ogólnoeuropejskiej, biorąc udział w eliminacjach do Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska” przyznawanych przez Komisję Europejską. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska pełni rolę krajowego koordynatora tego konkursu. Partnerem Fundacji w tym przedsięwzięciu jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach promowania standardów proekologicznych w polskich firmach przyznaje certyfikaty ekologiczne: Zielone Biuro, Czysta Turystyka oraz Przyjazny Rowerom.

– Coraz więcej firm ubiega się o certyfikaty i jest zainteresowane korzyściami płynącymi z zastosowania ekologicznych rozwiązań w polskim środowisku biznesowym. Biznes dostrzega również korzyści marketingowe, jakie dla wizerunku firmy wdrażającej proekologiczne standardy dają certyfikaty – mówi Joanna Węgrzycka, Członkini Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Kierownik Programu Czysty Biznes.

Ceremonii wręczenia nagród na Zamku w Niepołomicach będzie towarzyszyła konferencja „Ekoinnowacje – od pomysłu do biznesu”, w której wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce oraz agend rządowych i samorządowych.

źródło: CSRinfo

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj