(22.08.2007) Trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszy film animowany dotyczący projektu selektywnej zbiórki odpadów "Daj śmieciom kosza".

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. zł, a zdobywca II nagrody dostanie 1 tys. zł. Długość konkursowego filmu ustalono na 3 minuty. Wybór techniki pozostawiono do wyboru twórcom. Integralną częścią filmu animowanego powinien być motyw tęczy. Termin nadsyłania prac mija 31 października 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego). Laureatów konkursu poznamy 7 listopada 2007 r.

Organizatorami konkursu są: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański.
Konkurs filmowy to tylko jeden z elementów projektu. W planach jest stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadowej na Uniwersytecie Gdańskim w oparciu o narzędzia zarządzania środowiskowego. Ma on docelowo objąć ma, nie tylko odpady komunalne, ale również wytwarzane na wydziałach Chemii oraz Biologii, Geografii i Oceanografii odpady biologiczne i niebezpieczne.Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.selekcjaodpadow.ug.gda.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj