Wczoraj Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Bełchatów S.A., podjęło uchwałę w sprawie kontynuacji projektu budowy instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS – Carbon Capture and Storage).

Instalacja CCS ma być zintegrowana z nowobudowanym blokiem o mocy 858 MW. Będzie wychwytywać dwutlenek węgla powstający podczas spalania paliwa (węgla brunatnego), a następnie będzie on transportowany do miejsc podziemnego składowania.

Zadniem Zarządu PGE jest to projekt nowatorski w skali światowej energetyki, który niesie korzyści dla ochrony środowiska naturalnego, poprzez znaczącą redukcję emisji CO2 do atmosfery. Jest to również ważny projekt proekologiczny polskiego rządu, a PGE Elektrownia Bełchatów została wybrana przez władze Unii Europejskiej do demonstracyjnego wdrożenia instalacji CCS.

Projekt CCS realizowany przez PGE Elektrownię Bełchatów został zakwalifikowany, wraz z sześcioma innymi europejskimi projektami, do  programu realizowanego w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej (EEPR – European Economic Plan for Recovery). Zakwalifikowanie do EEPR projektu budowy instalacji CCS w PGE Elektrowni Bełchatów wiąże się z otrzymaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej.

źródło: pgesa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj