1 / 2

14 lipca 2021 to wyjątkowa data w kalendarzu Fundacji ProKarton. Właśnie tego dnia mija 10 lat, od kiedy rozpoczęła ona swoje działania na rzecz promocji selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań, ze szczególnym uwzględnieniem kartonów do płynnej żywności. Mimo że wiele udało się już osiągnąć, potrzeba tego typu działań na polskim rynku nie znika. Nowa dekada przynosi również nowe wyzwania, na które Fundacja ProKarton będzie odpowiadać w kolejnych latach.

Fundacja ProKarton została założona z inicjatywy trzech producentów kartonów do płynnej żywności: Tetra Pak, SIG Combibloc i Elopak. Jej zadaniem od początku istnienia było podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej oraz promocja nowoczesnych rozwiązań opakowaniowych, odpowiadających na wyzwania współczesności, jakimi są kartony do płynnej żywności. Fundacja brała też czynny udział w pracach przy tworzeniu ram prawnych i organizacyjnych dla systemu gospodarki odpadami. Wspierała i wspiera także biznes, instytucje publiczne i sektor organizacji pozarządowych w budowaniu w Polsce gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Ostatnie 10 lat przyniosło znaczne zmiany w zakresie segregacji i recyklingu kartonowych opakowań do mleka czy soków. Od 2014 ich recykling realizowany jest w ramach stworzonych do tego celu Porozumień. W 2017 roku rozpoczął działanie Jednolity System Segregacji Odpadów, z czym wiąże się ogólnopolski obowiązek wyrzucania kartonów do płynnej żywności do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i właśnie odpady wielomateriałowe. Przez cały ten czas niezmiennie edukujemy na temat zasad selektywnej zbiórki. Zeszłoroczne badanie przygotowane na zlecenie Fundacji ProKarton pokazało, już ponad połowa Polaków wie, do którego pojemnika należy wyrzucać zużyte kartony po płynnej żywności – komentuje Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Wyniki osiągnięte w badaniu były możliwe m.in. dzięki działaniom edukacyjnym i informacyjnym prowadzonym przez tzw. trzeci sektor. W przypadku Fundacji możemy do nich zaliczyć ekologiczne lekcje dla uczniów Zielona Szkoła Pana Kartona, udział w stołecznych Eko Piknikach, filmy edukacyjne realizowane dla TVP czy cyklicznie przygotowywane materiały do mediów. Wszystkie te aktywności pozwalały na stały dialog z konsumentami i przekazanie im najważniejszych, klarownych informacji dotyczących korzyści płynących z selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów, a także wprowadzania
w życie zasad Gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). Kartony do płynnej żywności wpisują się w założenia GOZ na każdym etapie życia i są wykonane w przeważającej mierze z papieru, surowca w pełni odnawialnego. Ich prostopadłościenny kształt gwarantuje wydajne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, transportowej i sklepowej. Właściwości kartonów do płynnej żywności pozwalają także na minimalizowanie zużycie energii.

– Dzięki poprawnej selektywnej zbiórce i późniejszemu recyklingowi możliwe jest odzyskanie cennych surowców, które wracają do obiegu i zostają ponownie wykorzystane. Aby było to możliwe, konieczne jest upowszechnienie wiedzy na temat poprawnej segregacji. Działania prowadzone przez Fundację ProKarton, zarówno w trakcie eventów, w mediach tradycyjnych, jak i w mediach społecznościowych sprawiają, że wiedza ta jest coraz bardziej powszechna. Pragniemy kontynuować te działania, aby dotrzeć do coraz większej liczby Polaków i Polek i promować rozwiązania oraz zachowania zgodne z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego – komentuje Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Ramy działalności Fundacji w kolejnych latach wyznacza ogłoszona w marcu tego roku przez branżę kartonów do płynnej żywności Mapa drogowa, w której producenci zobowiązują się do podjęcia działań na wszystkich etapach łańcucha wartości, od odpowiedzialnego pozyskiwania surowców po recykling. Ich zamierzeniem jest między innymi osiągnięcie recyklingu kartonów na poziomie 70 proc. oraz obniżenie śladu węglowego, mając na uwadze dążenie do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie
1,5 stopnia Celsjusza. Celem branży do 2030 r. jest dostarczenie najbardziej zrównoważonego opakowania dla wymagającej żywności płynnej, czemu towarzyszyć będą kampanie informacyjne i edukacyjne Fundacji ProKarton.

Czytaj więcej

Skomentuj