Zgodnie z opracowaniami Głównego Urzędu Statystycznego, w 2009 roku w Polsce wytworzono około 111 mln ton odpadów. Odpady komunalne, czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych, w 2009 roku stanowiły około 12 mln ton, a więc średnio każdy Polak wytwarzał około 316 kg odpadów komunalnych rocznie.

Myśląc o segregacji widzimy przede wszystkim kolorowe kontenery i zużyte opakowania, nie zastanawiamy się natomiast, co dzieje się w dalszej kolejności z plastikową butelką, aluminiową puszką po napoju, kartonowym pudełkiem czy gazetą. Tymczasem energia zaoszczędzona dzięki recyklingowi szklanej butelki pozwala zasilić komputer przez 25 min, recykling 1 tony papieru to oszczędność 26 500 litrów wody, a ponowne wykorzystanie aluminium z puszek jest o 60% tańsze niż uzyskiwanie tego surowca z rudy.

– Poziom selektywnej zbiórki odpadów jest u nas bardzo niski – w statystycznej gminie wynosi on od 2% do 5%, a w sąsiadujących z nami Niemczech jest to ponad 90%! Aby poprawić te statystyki musimy zacząć segregować odpady już dziś – jest to prostsze, niż się wydaje i może przynieść wiele korzyści dla naszego środowiska i lokalnej społeczności – mówi Justyna Toroń, specjalista ds. marketingu z firmy WPO Alba, i dodaje: – Wystarczy spojrzeć na sąsiadów zza Morza Bałtyckiego. W Szwecji zaledwie 3 procent odpadów trafia na wysypiska, reszta stanowi surowiec nadający się do przetworzenia, służy jako komponent do produkcji paliw i biopaliw, ogrzewa się nimi mieszkania.

Selektywna zbiórka odpadów oraz recykling to podstawowe narzędzia ochrony środowiska. Zasady ich działania są określane przez prawo. Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu”. Wykorzystywać można w ten sposób (nawet wielokrotnie) substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały – przykładem może być papier makulaturowy, z którego wytwarzana jest np. tektura falista i codzienna prasa.

Ponieważ zobowiązania wobec norm unijnych wymagają naprawy systemu gospodarki odpadami, do 2020 roku odzysk oraz recykling surowców wtórnych z odpadów w Polsce musi wynieść minimum 50%, zaś poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych minimum 70% (Dz. U. z 2011 r. NR 152, poz. 897). 

– We Wrocławiu pierwszy krok, umożliwiający spełnienie wymogów Unii Europejskiej, mamy już za sobą. Było nim uruchomienie przez naszą firmę sortowni odpadów komunalnych, której zadaniem jest m.in. odzysk surowców wtórnych. Działalność sortowni i równolegle rozwijany przez firmę system selektywnej zbiórki pozwala na znaczne ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Jako pierwsza w Polsce WPO Alba wprowadziła na dużą skalę zbiórkę makulatury „u źródła” – wrocławianie korzystają ze specjalnych pojemników przeznaczonych tylko na ten surowiec. Tak zebrane odpady poddawane są następnie procesowi recyklingu – mówi Justyna Toroń.

Segregując odpady nie tylko ograniczamy ich ilość we własnym otoczeniu, ale przede wszystkim chronimy zasoby naturalne – zastosowanie surowców wtórnych zmniejsza zużycie surowców pierwotnych. W wielu przypadkach powstałe odpady mogą zostać wykorzystane do wytworzenia nowych produktów, np. z przetworzonych butelek PET produkuje się odzież z polaru. Warto także pamiętać o tym, że wydobywanie surowców naturalnych skutkuje degradacją środowiska naturalnego, dlatego też wskazane jest powtórne wykorzystywanie tych, które są nośnikiem energii. Selektywna zbiórka przybliża Polskę do osiągnięcia ustalonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, oddalając zagrożenie nałożenia na nasz kraj dotkliwych kar finansowych. – Zwiększone zapotrzebowanie na kontenery i worki do segregowania odpadów oznacza, że mieszkańcy Wrocławia coraz bardziej otwierają się na kwestie ekologii i recyklingu. A to cieszy – mówi Justyna Toroń. – Odpowiednie segregowanie nie jest zadaniem męczącym, a większość odpadów opakowaniowych ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali to cenne źródło surowców wtórnych, które właściwie posegregowane, mogą zostać poddane przetworzeniu celem ponownego wykorzystania. Pamiętajmy, że Ziemi nie otrzymaliśmy w spadku po naszych przodkach, ale dzierżawimy ją od przyszłych pokoleń. I to od nas zależy ich dobrobyt.

 

 Co na co dzień możemy zrobić, aby ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypiska – radzi WPO Alba SA:

– Zmień nastawienie! Gromadzisz nie śmieci, ale odpady. Śmieci nie sposób ponownie wykorzystać. Odpady mogą nam służyć wielokrotnie. Przykład? Aluminiowa puszka
w poprzednim wcieleniu również była … puszką.
– Wyprodukowanie 1 tony papieru to ścięcie 17 drzew i zanieczyszczenie 440.000 litrów wody. Mając tego świadomość, może łatwiej przyjdzie Ci wyrzucać zużyte papiery do osobnego pojemnika koloru niebieskiego.
– Dokonuj właściwych wyborów – wybieraj napoje w butelkach szklanych, a następnie umieszczaj je w odpowiednim pojemniku – w ten sposób oszczędzasz energię równą ilości potrzebnej do zaświecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny!
– Unikaj jednorazowych tacek, sztućców, naczyń, maszynek do golenia – wybierz wielorazowe, trwalsze.
– Tam, gdzie nie ma możliwości uniknięcia plastikowych opakowań, staraj się użyć ich wielokrotnie, np. w plastikowych pudełkach możesz przechowywać żywność.
– Do żółtych pojemników przeznaczonych na plastik możesz wyrzucać także czyste opakowania metalowe, np. puszki aluminiowe i stalowe po napojach i konserwach.
– Do pojemników na szkło wyrzucaj odpady pozbawione nakrętek wykonanych z innych materiałów, np. metal, plastik.
– Jeżeli w opakowaniach ze szkła i plastiku znajdują się substancje gęste – należy takie opakowanie umyć bądź przepłukać.
– Przed wyrzuceniem odpadu papierowego oczyść go z wszystkich elementów wykonanych z innych tworzyw, np. spinaczy biurowych, płóciennych okładek.
– Pamiętaj, że sklepy mają obowiązek odebrać od nas tyle sztuk zużytego sprzętu elektronicznego, ile kupimy. Dotyczy to również suszarek, telefonów komórkowych czy zabawek dla dzieci – każdego przedmiotu, na którym jest znak przekreślonego koszyka.
– Zabronione jest (pod karą grzywny) wrzucanie do pojemników na zmieszane odpady komunalne zużytego sprzętu AGD, np. telewizorów, komputerów, telefonów komórkowych,  radioodbiorników oraz świetlówek i termometrów.
– Nie wszystko jest dostępne dla Twojego oka – profesjonalne pojazdy wywożące odpady posiadają wewnątrz trzy przegrody. Posegregowane odpady trafiają do odpowiedniej
z nich. Nie są ze sobą mieszane!

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj