Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku, sytuacja finansowa samorządów jest coraz lepsza – informuje „Gazeta Prawna”.

Plan dochodów jst zrealizowanao w 99,8 proc., a wydatki w 93,4 proc. Oznacza to, że samorządy coraz lepiej wykorzystują dostępne środki. Wzrosło natomiast zadłużenie i deficyt samorządów.

W latach 2004-2006 wzrosły dochody własne jednostek: w powiatach i województwach o około 47 proc., w gminach o 26 proc.źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj