Powierzchnia chronionych obszarów Natura 2000 zwiększyła się niedawno trzykrotnie i obejmuje obecnie 20 procent powierzchni lądowej Europy.

W styczniu i w marcu sieć Natura 2000 wzbogaciła się o kolejne obszary. Łączna powierzchnia chronionych obszarów wzrosła tym samym o 18 784 tys. km kw. i obejmuje obecnie 20 proc. powierzchni lądowej Europy i 100 tys. km kw. europejskich mórz. Ponadto dziesięć krajów UE, w tym Polska, włączyło kolejne obszary do swoich wykazów „terenów mających znaczenie dla Wspólnoty”.

– Sieć Natura 2000 to najlepsza broń Europy w walce z utratą bioróżnorodności – mówi komisarz UE ds. ochrony środowiska Stavros Dimas.

Natura 2000 to rozległa europejska sieć obszarów ochrony roślin i ptaków oraz siedlisk przyrodniczych. Wzbogaciła się ostatnio o 489 nowych obszarów w górach, na obszarze śródziemnomorskim i na Wyspach Kanaryjskich, dzięki czemu większą ochroną zostaną objęte m.in. motyle na łąkach w Finlandii, nietoperze we francuskich jaskiniach, niedźwiedzie w słoweńskich lasach, rysie i wilki w polskich górach. Nowe obszary chronione są bardzo zróżnicowane: obejmują zarówno kwieciste łąki, systemy jaskiń, a nawet laguny. Dziewięć wyodrębnionych regionów odzwierciedla bogactwo naszego kontynentu pod względem bioróżnorodności.

Przewodnią ideą sieci Natura 2000 jest korelowanie działalności człowieka z potrzebami środowiska naturalnego. Wszelkie działania prowadzone na obszarach należących do sieci muszą być proekologicze i charakteryzować się dbałością o środowisko naturalne. Oznacza to, że w dalszym ciągu możliwe jest prowadzenie działalności rolniczej, połowowej i leśnej.

Kraje członkowskie wybierają obszary do sieci Natura 2000 we współpracy z Komisją. Obszary zostają następnie oficjalnie uznane przez Komisję jako „tereny mające znaczenie dla Wspólnoty”. Procedura ta potwierdza formalny status obszarów i jest podstawą zobowiązania kraju do ich ochrony. Kraje członkowskie mają od tego momentu sześć lat na wprowadzenie koniecznych środków zarządzania nowymi obszarami. Oprócz „terenów mających znaczenie dla Wspólnoty”, w skład sieci Natura 2000 wchodzą także „obszary specjalnej ochrony ptaków”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj