Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”, część 1: Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.

Rodzaj przedsięwzięć objętych konkursem:
Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 50 000 MWh/rok:
1)    audyty energetyczne procesów technologicznych;
2)    audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych;
3)    audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu;
4)    audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Na realizację Programu zaplanowano alokację w wysokości 40 mln zł.

Nabór Wniosków – wnioski będą przyjmowane od 02.05.2011 r. do 30.09.2011 r. O przynależności do danego konkursu decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj