Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 77 tys. zł na sfinansowanie prac związanych z ochroną i zachowaniem cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych.

Głównym celem prowadzonych od kilku lat działań na terenie parków krajobrazowych woj. śląskiego jest pielęgnacja różnorodności biologicznej, zwłaszcza ochrony cennych przyrodniczo muraw kserotermicznych, muraw naskalnych, łąk zmiennowilgotnych ze stanowiskami storczyków oraz zarastających nieużytków. Szczególnie cenne i wymagające ochrony tereny znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą oraz Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Środki WFOŚiGW pozwolą na wykonanie prac polegających m.in. na oczyszczeniu z samosiewów drzew i krzewów 7 ha muraw kserotermicznych i naskalnych, wykoszenie prawie 4 hektarów obszarów nieleśnych i 9 ha nieużytków zlokalizowanych na terenach gmin: Olsztyn, Mstów, Niegowa, Boronów, Herby i Rybnik.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj