20 mln zł przeznaczy resort środowiska oraz NFOŚiGW na pilotażowy program wymiany starych pieców na paliwa stałe oraz termomodernizację budynków na Dolnym Śląsku. W poniedziałek zainaugurowano pilotaż oraz otwarto punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Strzegomiu.

W ramach pilotażowego programu ma zostać wymienionych 720 szt. nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz przeprowadzona termomodernizacja budynków wielorodzinnych – podał wcześniej w komunikacie NFOŚiGW. Na ten cel zarezerwowano 20 mln zł. Na większe dofinansowanie mogą liczyć mieszkańcy gmin graniczących z Republiką Czeską.

Pieniądze na wymianę 720 “kopciuchów”

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Strzegomiu (Dolnośląskie) podkreślił, że pilotaż z preferencjami dla budynków leżących w pobliżu granicy Polski z Czechami, to wkład Polski w walkę ze smogiem i – jak mówił – potwierdzenie dobrej woli współpracy z partnerami zza granicy. – Rezultatem naszych działań ma być poprawa efektywności energetycznej łącznie w 60 wielorodzinnych budynkach i 300 lokalach mieszkalnych. Zaplanowany budżet umożliwi wymianę 720 kopciuchów – podkreślił Zyska.

Dofinansowanie nawet do 30 tys. zł

Prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poinformował, że najwyższe dotacje – do 20 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 30 tys. zł w podwyższonym – przewidziano w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażem wentylacji. – Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych – dodał prof. Chorowski.

Dotacja do 60 proc. kosztów kwalifikowanych

O dofinansowanie z tego programu mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one strać się o dotacje do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40 proc. kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Nie tylko wspólnoty

O dofinansowanie z programu mogą starać się również osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku dofinansowanie wynosi od 30 proc do 45 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.

W 2022 program ma ruszyć w całej Polsce

Dolny Śląsk jest trzecim obszarem, na którym uruchomiono pilotaż tego programu. Wcześniej ruszył on w województwie zachodniopomorskim i w Pszczynie na Śląsku. W 2022 r. program ma objąć teren całej Polski.

Czytaj więcej

Skomentuj