Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Jak zapowiedział premier Donald Tusk, wejście w życie ustawy przyśpieszy budowę dróg. Ustawa ma dostosować polskie prawo do unijnych dyrektyw w kwestii badania wpływu inwestycji na środowisko.

Według resortu środowiska zagrożono mogła być nawet połowa z 67 mld euro, które na ten okres dostaniemy z UE. Jedynym wyjściem była zmiana prawa. Pracował nad nią resort środowiska i na początku czerwca przedstawił przygotowany przez siebie projekt ustawy.

Rząd planuje powołanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jej głównym zadaniem będzie wydawanie ocen oddziaływania na środowisko oraz nadzór nad inwestycjami, realizowanymi w specjalnych obszarach chronionych w systemie Natura 2000. Nowy urząd zostanie powołany do życia jesienią. W jego skład wejdą urzędnicy, którzy obecnie w resorcie środowiska zajmują się oceną, pracownicy wydziałów ochrony środowiska w urzędach wojewódzkich oraz wojewódzcy konserwatorzy przyrody.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj