Blisko 1,4 mln zł wpłynęło na konto gminy Jarocin. Dotacją – w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – zostały objęte zakończone w ub. roku inwestycje termomodernizacyjne trzech szkół oraz budynku Straży Miejskiej.

Wypłata z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który jest instytucją wspomagającą NMF to jak dotąd jedna z największych dotacji, jaką udało się pozyskać gminie Jarocin, a także samorządom z regionu południowej Wielkopolski. Warunkiem otrzymania pieniędzy było spełnienie warunków ekologicznego projektu czyli "poprawa oddziaływania na środowisko poprzez realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jarocin".

Norweska dotacja stanowi ok. 80 proc. wartości zleconych oraz w całości sfinansowanych przez gminę Jarocin inwestycji: termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie, Zespołu Szkół w Wilkowyi, Zespołu Szkół w Cielczy oraz budynku Straży Miejskiej. We wszystkich czterech przypadkach w ramach prac wymieniono okna, drzwi, ocieplono ściany oraz sufity. Całkowicie zmodernizowano także zawory termostatyczne instalacji centralnego ogrzewania.

źródło: jarocin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj