Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2,5 mln zł dotacji dwóm instytucjom kościelnym. Uzyskana dotacja pozwoli na gruntowne ocieplenie ich budynków, a tym samym zmniejszenie w nich zużycia energii.

Termomodernizacji zostaną poddane budynki Caritas w Wyrozębach-Podawce oraz zabytkowe obiekty Parafii w Batorzu pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Dotacja dla Diecezji Drohiczyńskiej…

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej otrzyma z NFOŚiGW dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł na termomodernizację budynków powstającego centrum charytatywno-opiekuńczego we wsi Wyrozęby-Podawce w województwie mazowieckim. Umowa potwierdzająca dofinansowanie została podpisana w siedzibie NFOŚiGW 28 września.

W planie realizacji projektu przewidziano przede wszystkim ocieplenie przegród budowlanych (stropu, stropodachu i ścian zewnętrznych) o łącznej powierzchni oraz wstawienie nowych okien i drzwi. Równolegle zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obu budynkach: montaż dwóch gruntowych pomp ciepła i wodnego ogrzewania podłogowego.

Zmodernizowana zostanie także instalacja ciepłej wody użytkowej i oświetlenie wewnętrzne. W obu obiektach zaplanowany jest montaż energooszczędnego oświetlenia LED (163 punktów świetlnych). Remont będzie także związany z wykonaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej (OZE) dla obu budynków o mocy 39,65 kW.

Koszt przedsięwzięcia to 1,7 mln zł,  z czego 1,5 mln zł to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą kwotę stanowią środki własne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Realizacja projektu przyniesie redukcję emisji CO2 i zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną w pomieszczeniach. Prace mają się skończyć do końca 2019 r.

…i dla parafii w Batorzu 

Wcześniej NFOŚiGW przekazał ponad 1,1 mln zł dofinansowania na termomodernizację kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I w województwie lubelskim. Umowa przekazania dotacji została podpisana 29 sierpnia.

Całkowity koszt to 1,2 mln zł, z czego dotacja z NFOŚiGW – 1,1 mln zł zł. Środki własne beneficjenta (124 397 zł) pochodzą ze zbiórki społecznej przeprowadzonej wśród parafian.

Prace termomodernizacyjne budynku zabytkowego kościoła obejmą docieplenie wełną sklepienia pod dachem, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED. Ponadto w kościele zainstalowane zostaną nowe źródła ciepła – dwie pompy ciepła o mocy 34 kW każda. Odtworzeniu posadzki będzie towarzyszyć zainstalowanie ogrzewania podłogowego.

Gruntowny remont spowoduje zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w zabytkowym kościele (ma on kategorię budynku publicznego) i zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 87,70 Mg/rok. Osiągnięcia efektu ekologicznego przewidziano na 31 grudnia 2020 r. Prace przy inwestycji zostaną zakończone z końcem marca 2019 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Jakie środki własne beneficjenta, przecież kościół do tego grosza nie dołoży. Jaki sens jest ocieplać wielkie kościoły, że tam dwa razy w tygodniu msza będzie, niech ocieplą szkoły czy domy dziecka

Skomentuj